Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

 

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace veřejnou soutěž STAVBA ROKU 2012 LIBERECKÉHO KRAJE.

 

Hlasování již bylo ukončeno, výsledky naleznete zde.

 

 

 

 

6. Soubor zdvihacích lávek Chrastava

« Zpět na seznam staveb
Soubor zdvihacích lávek Chrastava
Pořadové číslo: 6 Datum kolaudace: 30. 11. 2011
Kategorie: Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe
Název stavby: Soubor zdvihacích lávek Chrastava
Přihlašovatel: Projektová kancelář VANER s. r. o.
Dodavatel: BALTOM s. r. o.
Charakter díla:

 Při povodni v roce 2010 byly strženy 1000letou vodou všechny lávky a poškozena většina mostů v Chrastavě. Návrh nových lávek respektuje vedením nivelety stávající komunikační systém Chrastavy a současně řeší možné opakování katastrofálních průtoků Jeřice, které byly až 2.0 m nad okolními chodníky. Rychlé uvolnění průtočného profilu je umožněno realizací originálního systému zdvíhání lávek pomocí hřebenového mechanismu, šplhacího systému, obsluhovaného z mostovky lávky. Zdvíhání, včetně každoroční revize funkčnosti systému, zajišťuje hasičský sbor města Chrastavy. Vizuálně jsou lávky navrženy tak, aby odpovídaly intravilánové expozici prostředí a tomu odpovídající frekvenci užívání pěšími. Použitý materiál z dřevěných lepených vazníků tato kritéria splňuje a současně svou váhou umožňuje popsanou manipulaci ručního zdvihu. Všechny takto realizované lávky jsou důstojnou technickou i estetickou dominantou městských říčních přechodů.

Partneři soutěže

Zpracovávám...