Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

 

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace veřejnou soutěž STAVBA ROKU 2012 LIBERECKÉHO KRAJE.

 

Hlasování již bylo ukončeno, výsledky naleznete zde.

 

 

 

 

7. Sloučené zařízení MŠ a jeslí při nemocnici v Jablonci nad Nisou

« Zpět na seznam staveb
Sloučené zařízení MŠ a jeslí při nemocnici v Jablonci nad Nisou
Pořadové číslo: 7 Datum kolaudace: 22. 8. 2011
Kategorie: Stavba roku Libereckého kraje - Cena Doc.Ing.arch. Karla Hubáčka Dr.h.c
Název stavby: Sloučené zařízení MŠ a jeslí při nemocnici v Jablonci nad Nisou
Přihlašovatel: ATELIER 4 s. r .o.
Dodavatel: ASTRA Mont s. r. o.
Charakter díla:

Urbanistické řešení vychází z prostorových možností území a z požadavků kladených na předškolská zařízení týkajících se orientace ke světovým stranám, maximální podlažnosti a podmínek pro venkovní pobytové plochy.

Dvoupodlažní kompaktní objekt s plochou střechou je umístěný v severní části staveniště tak, že přízemním přístavkem s hospodářským vstupem v podstatě přiléhá k vnitroareálové části Nemocniční ulice. Hlavní vstup jak do areálu sdruženého zařízení, tak do vlastního objektu, je ze severní strany ze smíšené pochozí a pojízdné plochy, rozšiřující nemocniční vnitroareálovou komunikaci, a z propojovacího chodníku, který na ni navazuje. Oplocená zahrada zařízení je brankou propojena s lesoparkem v jižní části nemocničního areálu. Pro technickou údržbu jsou v jihozápadním rohu oplocení vrata propojená zatravněnou zpevněnou plochou s nemocniční vnitroareálovou komunikací.

Na zahradě zařízení, na jižní straně objektu, v místě demolice č.p. 1183, jsou venkovní hřiště charakteru zpevněných a travnatých ploch s pískovišti a zahradním mobiliářem. Zahrada je od vnitroareálové komunikace je oddělena dřevěnou ohradní stěnou. Architektonické řešení je charakterizováno jednoduchým omítaným kubusem dvoupodlažního objektu, jehož fasáda je prolomena nepravidelně rytmizovanými okenními otvory.

Partneři soutěže

Zpracovávám...