Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace dne 11. března 2013 9. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU 2013 LIBERECKÉHO KRAJE.

 

Soutěž bude vyhlašována v těchto kategoriích:

Stavba roku Libereckého kraje 9. ročník – Cena Doc. Ing. arch. Hubáčka Dr.h.c.
Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2013
Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2013
Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2013
Osobnost stavebnictví 2013

 

Výsledky hlasování naleznete zde.

 

 

1. Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10, Stráž pod Ralskem

« Zpět na seznam staveb
Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10, Stráž pod Ralskem, SYNER s. r. o.
Pořadové číslo: 1 Datum kolaudace:
Kategorie: Stavba roku Libereckého kraje - Cena Doc.Ing.arch. Karla Hubáčka Dr.h.c
Název stavby: Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10, Stráž pod Ralskem
Přihlašovatel: SYNER s. r. o.
Dodavatel: Sdružení Diamo NDS – 10
Charakter díla:

Projekt výstavby neutralizační a dekontaminační stanice (dále jen Stanice NDS 10) spočíval ve vybudování 16 stavebních a inženýrských objektů, které jsou začleněny do komplexu sanačních technologií pro řešení likvidace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž pod Ralskem.

Stanice NDS 10 technologicky navazuje na fázi zpracování matečných louhů a to především díky několika společným uzlům. I v této technologii se uplatňuje neutralizace a alkalizace zbytkových roztoků vápenným mlékem s následným odstraňováním amoniaku vodní parou.

Zakázka se skládala z výstavby hlavních budov situovaných v areálu odkaliště ve Stráži pod Ralskem a vybudování tzv. ostatních objektů. Druhou skupinu lze definovat jako objekty související s realizací potrubního propojení a to mezi areálem odkaliště a areálem nádraží Luhov. Převážná část potrubí je vedena po stávajících podpůrných konstrukcích bývalého a nového parovodu.

Partneři soutěže

Zpracovávám...