Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace dne 11. března 2013 9. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU 2013 LIBERECKÉHO KRAJE.

 

Soutěž bude vyhlašována v těchto kategoriích:

Stavba roku Libereckého kraje 9. ročník – Cena Doc. Ing. arch. Hubáčka Dr.h.c.
Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2013
Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2013
Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2013
Osobnost stavebnictví 2013

 

Výsledky hlasování naleznete zde.

 

 

6. Lávka Semily - „Cyklostezka - Z údolí Jizery do údolí Bobru“

« Zpět na seznam staveb
Bez názvu
Pořadové číslo: 6 Datum kolaudace:
Kategorie: Stavba roku Libereckého kraje - Cena Doc.Ing.arch. Karla Hubáčka Dr.h.c
Název stavby: Lávka Semily - „Cyklostezka - Z údolí Jizery do údolí Bobru“
Přihlašovatel: Projektová kancelář Vaner
Dodavatel: SDS EXMOST spol. s r. o.
Charakter díla:

Lávka je součástí cyklostezky „Z údolí Jizery do údolí Bobru“, v centru Semil ji převádí přes koryto Jizery od stadionu na ostrov s klidovou zónou. Konstrukce lávky je umístěna v prostoru nad jezem, tedy v místě vzdutí hladiny. Návrh konstrukce respektuje nároky na vysokou pohledovou expozici v centru města. Svým umístěním umožňuje propojení městských částí s klidovou zónou a centrem města. Toto spojení je hojně využíváno nejen rodiči s dětmi, ale i ostatními obyvateli města. Lávka převádí cyklotrasu přes koryto Jizery na ostrov vzniklý mezi hlavním korytem řeky a náhonem.

Typ konstrukce lávky je výsledkem řady projektových stupňů od studie po realizační dokumentaci. Z původních šesti variant řešení konstrukce byla městským zastupitelstvem vybrána ocelová lávka s betonovou mostovkou překračující řeku jedním polem. Výsledná konstrukce je navržena jako ocelová oblouková lávka pro pěší se zavěšenou betonovou mostovkou. Hlavní oblouk je trubkový f600/20mm a je výškově zakřiven do tvaru paraboly. Mostovka je zakřivena nejen výškově, kdy je niveleta vedena ve vrcholovém oblouku, ale i půdorysně tak, že se esovitě vyhýbá katě oblouku. Mostovka je tvořena dvojicí ocelových trubkových nosníků f426/16mm spojených železobetonovou přímo pochozí deskou. Opěry jsou přitom společné jak pro uložení mostovky, tak i pro vetknutí oblouku. Rozpětí hlavního oblouku je 43.2m, výška vzepětí parabolického oblouku činí 14.4m. Osová vzdálenost uložení opěr je 45.8m. Volná šířka průchozího prostoru je 3.0m. Zavěšení mostovky je provedeno po 3.0m na devíti závěsech tvaru obráceného V symetricky od středu. Zavěšení mostovky je realizováno excentricky, kvůli průchozímu prostoru, s propojením dvojicí táhel f24mm pod mostovkou. Krajní část mostovky je přenesena bez závěsů v délce 10.9m.

Partneři soutěže

Zpracovávám...