Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace dne 11. března 2013 9. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU 2013 LIBERECKÉHO KRAJE.

 

Soutěž bude vyhlašována v těchto kategoriích:

Stavba roku Libereckého kraje 9. ročník – Cena Doc. Ing. arch. Hubáčka Dr.h.c.
Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2013
Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2013
Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2013
Osobnost stavebnictví 2013

 

Výsledky hlasování naleznete zde.

 

 

8. Čistá Jizera - odkanalizování největších měst okresu Semily

« Zpět na seznam staveb
Bez názvu
Pořadové číslo: 8 Datum kolaudace:
Kategorie: Stavba roku Libereckého kraje - Cena Doc.Ing.arch. Karla Hubáčka Dr.h.c
Název stavby: Čistá Jizera - odkanalizování největších měst okresu Semily
Přihlašovatel: Vodohospodářské sdružení Turnov
Dodavatel: EUROVIA CA, a. s. – závod Ústí nad Labem a závod Liberec, sdružení firem – SaD, v. o. s. Jablonec n. N. + Pittner, Česká Lípa s. r. o., Lubomír Dvořák – Havlíčkův Brod, Subterra a. s., divize 1 Praha
Charakter díla:

Akce představovala rozsáhlou dostavbu kanalizační sítě i její rekonstrukci na území pěti největších měst okresu Semily. V Turnově, Semilech, Jilemnici, Lomnici nad Popelkou a Rokytnici nad Jizerou přinesla navíc obnovu vodovodů, komunikací, chodníků a veřejné zeleně.

Bylo postaveno více jak 80 km kanalizací a veřejných částí přípojek, skoro 13 km nových vodovodů a další desítky přeložek vodovodních řádů či jejich rekonstrukcí. Byla provedena oprava a intenzifikace čistírny odpadních vod v Lomnici nad Popelkou a výstavba rozsáhlého systému vodovodní sítě v Rokytnici nad Jizerou včetně dvou nových vodojemů. Akce měla ohromný vliv na kvalitu životního prostředí – došlo k rozsáhlému snížení hodnoty BSK5 ve vypouštěných odpadních vodách, snížení vypouštěného znečištění v ukazateli CHSKCr, snížení nerozpuštěných látek + N cele ve vypouštěných odpadních vodách. To vše s přímým vlivem na území CHKO Český ráj, KRNAP a celé území v okolí Jizery. Akce měla zásadní vliv na život obyvatel a chod domácností. Bylo vystavěno 1600 nových kanalizačních a 400 vodovodních přípojek k nemovitostem. Dále bylo zrekonstruováno 950 kanalizačních přípojek a další desítky vodovodních.

Akce se realizovala v letech 2009 – 2011, kolaudovala v roce 2012. Jedním z největších přínosů akce bylo potřebné dodržení aktivní spolupráce ode všech měst, prostřednictvím desítek usnesení všech zastupitelstvech. Rozsáhlé akce v jednotlivých městech dokázal řidit a financovat velmi malý kolektiv pracovníků VHS Turnov.

Partneři soutěže

Zpracovávám...