Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace dne 11. března 2013 9. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU 2013 LIBERECKÉHO KRAJE.

 

Soutěž bude vyhlašována v těchto kategoriích:

Stavba roku Libereckého kraje 9. ročník – Cena Doc. Ing. arch. Hubáčka Dr.h.c.
Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2013
Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2013
Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2013
Osobnost stavebnictví 2013

 

Výsledky hlasování naleznete zde.

 

 

9. Revitalizace Rochlice, Liberec

« Zpět na seznam staveb
Bez názvu
Pořadové číslo: 9 Datum kolaudace:
Kategorie: Stavba roku Libereckého kraje - Cena Doc.Ing.arch. Karla Hubáčka Dr.h.c
Název stavby: Revitalizace Rochlice, Liberec
Přihlašovatel: EUROVIA CS, a. s. závod Liberec
Dodavatel: EUROVIA CS, a. s. závod Liberec
Charakter díla:

Účelem stavby Revitalizace Rochlice je obnova stávajících pozemních komunikací, parkovišť, chodníků dopravní a konstrukční úpravy ve vymezeném území panelového sídliště Rochlice. Součástí rekonstrukce jsou nezbytné přeložky a úpravy zařízení inženýrských sítí, odvodnění komunikací, veřejného osvětlení. Stavba slouží dopravním účelům pro individuální automobilovou dopravu, pro parkování a odstavování vozidel a pro nemotoristickou dopravu. Stavba dále zahrnuje architektonickou úpravu parteru, zeleně, pěších komunikací, výměnu a posílení veřejného osvětlení, doplnění parteru o cyklostezku a prvky drobné architektury.

Partneři soutěže

Zpracovávám...