Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace dne 11. března 2013 9. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU 2013 LIBERECKÉHO KRAJE.

 

Soutěž bude vyhlašována v těchto kategoriích:

Stavba roku Libereckého kraje 9. ročník – Cena Doc. Ing. arch. Hubáčka Dr.h.c.
Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2013
Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2013
Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2013
Osobnost stavebnictví 2013

 

Výsledky hlasování naleznete zde.

 

 

10. Budova L, Technická univerzita v Liberci

« Zpět na seznam staveb
Bez názvu
Pořadové číslo: 10 Datum kolaudace:
Kategorie: Stavba roku Libereckého kraje - Cena Doc.Ing.arch. Karla Hubáčka Dr.h.c
Název stavby: Budova L, Technická univerzita v Liberci
Přihlašovatel: Technická univerzita v Liberci
Dodavatel: METROSTAV a. s., divize 8
Charakter díla:

Navržená budova L je situována na severovýchodním okraji současného areálu Technické univerzity v Liberci – při Bendlově ulici. Je zde sídlo Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. V budově jsou soustředěny těžké a lehké laboratoře TUL. Budova je postavena na svažitém pozemku směrem k severu. Pozemek je ze tří stran obklopen vzrostlou zelení – rozvolněným porostem listnatých stromů, na čtvrté - jižní přiléhá k Bendlově ulici odkud je také dopravně přístupný. Výškový rozdíl pozemku je cca 7m. Budova laboratoří využívá výškového rozdílu pozemku a je částečně zapuštěna do svahu. Navržený objekt má lichoběžníkovitý půdorys odpovídající tvaru pozemku se dvěma nahoru vystupujícími hranoly - podélnými křídly. Vystupující křídla budovy navazují hmotou a orientací (sever – jih) na stávající budovy univerzitního areálu. Objekt tak nevytváří pohledovou bariéru na okraji svahu a univerzitního areálu. Součástí stavby nového objektu L je i úprava pěší trasy z univerzitního areálu lesním porostem k ul. Fibichově a zastávce MHD tram – ZOO. Koncepce řešení zachovává přírodní charakter prostředí. Základní objem budovy má lichoběžníkovitý půdorys o velikosti cca 46 x 64 m. Budova L má 5 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Severní železobetonová stěna objektu je vykloněna pod úhlem 8º od svislice proti svahu. Hranol z pohledového betonu je ve spodní části severovýchodního nároží vybrán pro usnadnění zajíždění a otáčení nákladních aut do prostorů těžkých laboratoří. Na západní straně je doplněn venkovním ocelovým schodištěm s opláštěním. Jižní průčelí podél Bendlovy ulice je prolomeno směrem dovnitř, vytváří krytý vstupní předprostor a umožňuje bezbariérový a chráněný vstup do objektu.

Partneři soutěže

Zpracovávám...