Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace dne 11. března 2013 9. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU 2013 LIBERECKÉHO KRAJE.

 

Soutěž bude vyhlašována v těchto kategoriích:

Stavba roku Libereckého kraje 9. ročník – Cena Doc. Ing. arch. Hubáčka Dr.h.c.
Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2013
Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2013
Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2013
Osobnost stavebnictví 2013

 

Výsledky hlasování naleznete zde.

 

 

11. Rekonstrukce a dostavba Liberecké výšiny

« Zpět na seznam staveb
Bez názvu
Pořadové číslo: 11 Datum kolaudace:
Kategorie: Stavba roku Libereckého kraje - Cena Doc.Ing.arch. Karla Hubáčka Dr.h.c
Název stavby: Rekonstrukce a dostavba Liberecké výšiny
Přihlašovatel: Družstvo PLP INVEST
Dodavatel: IMSTAV EU, s. r. o.
Charakter díla:

Liberecká Výšina byla během své historie dvakrát přestavována. Zejména poslední úpravy v sedmdesátých letech znamenaly pro objekt velkou ztrátu architektonické hodnoty. Obnova stavby měla snahu obnovit původní charakter romantického výletního sídla a obnovit restaurační a ubytovací kapacity objektu. Základní myšlenkou rekonstrukce byl návrat k původnímu hmotovému řešení stavby se sedlovou střechou. Vzhledem k historickým skutečnostem, které doprovázejí výsledný stav objektu a jeho okolí, bylo povzbudivé, že investor hodlal obnovení Liberecké Výšiny a přilehlého okolí provést stavebními úpravami s maximální ochranou původních historických prostor, jako významné kvality budoucího hotelového a restauračního interiéru. Při rekonstrukci byl kladen maximální důraz na diferenciaci provozu dle vhodnosti využití jednotlivých prostor v souladu s jejich konkrétní historickou a technickou podstatou. Bylo obnoveno nádvoří jako prostorové, dispoziční a provozní jádro objektu. Hlavním cílem záměru bylo obnovení autentičnosti areálu i ve změněných podmínkách nového provozního využití, jako prvku významně zvyšujícího atraktivitu místa. Byl naplněn původní záměr zpřístupnění rozhledny pro širokou veřejnost. Projekt se snažil maximálně zachovat původní řešení této části stavby. Z patra vede dřevěné schodiště na dvě plošiny ve špičce věže. Vzhledem ke špatnému stavu celého objektu – zejména zatékání vody díky poškozené střeše a kompletně zničeným výplním otvorů bylo třeba nahradit dřevěné nosné konstrukce. Ve věži musela být nahrazena všechna okna, schodiště bylo kompletně opraveno v historickém duchu původní stavby.

Partneři soutěže

Zpracovávám...