Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace 10. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU 2014 LIBERECKÉHO KRAJE.

 

Stavba roku Libereckého kraje – Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2014

Výsledky hlasování naleznete zde.

 

 

 

 

2. IQ Landia - SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC

« Zpět na seznam staveb
IQ Landia - SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC
Pořadové číslo: 2 Datum kolaudace: 03/2014
Kategorie: 1. Bytových staveb a staveb občanské vybavenosti
Název stavby: IQ Landia - SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC
Přihlašovatel: Ing. Jan Palas, projektant
Dodavatel: EUROVIA CS a.s.
Charakter díla:

Generální projektant: AGP-PJ, Ing. Jiří Palas

Architekt: Ing. arch. Miluše Suchardová

Statická část: Ing. Vladislav Bureš, STATIKA, projekční kancelář s.r.o.

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Balla, EUROVIA CS a.s.

Investiční náklady: 400 mil. Kč

Stavba iQlandia je výstavní a výukový objekt zaměřený na popularizaci vědy formou interaktivního poznávání.

Čtyřpodlažní centrum je hmotově tvořeno ze tří základních objemových částí: novostavby, původní rekonstruované cihlové tovární budovy a proskleného tubusu se spirálovou rampou, který starou a novou část vertikálně i horizontálně propojuje. Nová část objektu je navržena jako monolitický železobetonový skelet, včetně vnitřní spirálovitě stoupající rampy a jejich nosných lomených sloupů z pohledového betonu. Novostavba je nepodsklepená, v rekonstruované části je jedno podzemní podlaží.

Stavba byla založena na vrtaných železobetonových pilotách opřených o skalní podloží. Základní leitmotiv architektonického návrhu a výtvarného zpracování – stavba technicistního charakteru, prostupuje, díky své hmotě a použitému materiálu, z exteriéru do interiéru stavby.

Stavba sama je pojata jako jeden z exponátů. Kde je to možné, jsou přiznané stavební prvky a rozvody technologií TZB na stropech, v podlaze a v instalačních šachtách, navíc převážně technické místnosti mají, dle invence investora, současně originální označení jako jednotlivé orgány lidského těla. Toky veškerých energií v budově budou moci návštěvníci sledovat pomocí vizualizací na obrazovkách. Většina strojoven a rozvoden je z výukových a presentačních důvodů prosklená. 

Partneři soutěže

Zpracovávám...