Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace 10. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU 2014 LIBERECKÉHO KRAJE.

 

Stavba roku Libereckého kraje – Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2014

Výsledky hlasování naleznete zde.

 

 

 

 

3. Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Jenišovice

« Zpět na seznam staveb
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Jenišovice
Pořadové číslo: 3 Datum kolaudace: 11. 12. 2013
Kategorie: 3. Rekonstrukcí staveb, památkových objektů a brownfields
Název stavby: Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Jenišovice
Přihlašovatel: Obec Jenišovice
Dodavatel: EVOSA spol. s r.o. Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 18384501
Charakter díla:

Hlavní projektant: UNI projekt v.o.s., Kolárova 231, 460 06  Liberec 7, IČ: 47306726 (v současné době již neexistuje)

Projektant VZT systému: Martina Jindráková, Rychnov u Jablonce nad Nisou

Investor: Obec Jenišovice

Náklady stavby: 10 220 072,- Kč vč. DPH (stavební opatření vč. realizace řízeného větrání)

Budova s učebnami a zázemím Základní školy Jenišovice byla postavena v roce 1965. V roce 1992 byla škola rozšířena o dostavbu zadních budov se školní jídelnou a kuchyní, spojených krytou chodbou s objektem učeben. V roce 2002 a 2003 proběhla rekonstrukce tělocvičny a spojovací chodby k ní. Žádné další větší opravy po celou dobu životnosti nebyly prováděny.

Po téměř 50 letech provozu prvního z objektů Základní školy byla potřeba zásadní revitalizaci obvodového pláště budov. V rámci I. Etapy v 07-09/2013 proběhla výměna všech oken objektů osazením výplní s plastovým rámem a trojsklem.

Obvodové stěny byly zatepleny izolací základní tl. 160 mm, místně vzhledem k vyrovnání rozdílů a odskoků stěn byla tl. izolace 180-200 mm.

Z plochých střech byly sneseny konstrukce a vrstvy škváry (vrstvy až 500 mm) na nosnou statickou část a následně byly provedeny celé nové tepelně izolační souvrství tl. 220 mm nad učebnami, 200 mm nad chodbami a 330 mm nad kuchyní. Upravované konstrukce splňují stávající požadavky norem na konstrukce parametrů v pásmu hodnot doporučených.

Zlepšením parametrů objektu došle ke snížení požadavku na dodávku energie, což se kromě snížení emisí škodlivin projeví i ve výrazném snížení provozních nákladů v řádu cca 330 tis. Kč/a, což se projeví i v rozpočtu obce.

K instalaci byl navržen unikátní systém firmy ATREA z Jablonce nad Nisou. Jedná se o centrální systém řízeného větrání s individuálním řízením přívodu vzduchu do každé třídy dle konkrétního požadavku. Učebny byly rozděleny na tři části (3+3+4), každá část má svoji vlastní vzduchotechnickou jednotku se zpětným ziskem tepla. V každé třídě je umístěno čidlo CO2 a regulátor přívodu a regulátor odvodu vzduchu ze třídy.

Partneři soutěže

Zpracovávám...