Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace 10. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU 2014 LIBERECKÉHO KRAJE.

 

Stavba roku Libereckého kraje – Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2014

Výsledky hlasování naleznete zde.

 

 

 

 

1. Základní škola Bozkov - zateplení budovy

« Zpět na seznam staveb
Bez názvu
Pořadové číslo: 1 Datum kolaudace: Nebyla požadována
Kategorie: 3. Rekonstrukcí staveb, památkových objektů a brownfields
Název stavby: Základní škola Bozkov - zateplení budovy
Přihlašovatel: Obec Bozkov
Dodavatel: MB Quality, s.r.o.
Charakter díla:

Investor: Obec Bozkov

Lokalita: Střed obce Bozkov, k.ú. Bozkov

Projektant: EKO-POINT Czech, s.r.o., finální grafický projekt F. Balatka

Celkové náklady: 2,4 mil. Kč

Nejdříve došlo k výměně stávajících dřevěných oken za okna plastová. Výměna oken provedena za okna 6 komorová a síla rámu 82 mm. Přitom bylo nutno vyspravit omítky na špaletách a usadit nové vnitřní parapety.

Také došlo k výměně venkovních dveří za lépe tepelně izolované osazené trojsklem. Tyto dveře již mají automatickou aretaci při plném otevření.

Stropní konstrukce nad posledním vytápěným podlažím byla zateplena minerální vatou o síle 290 mm.

Jako vnější kontaktní zateplovací systém byl použit Baumit Pro s vrchní omítkou SilikonTop. Jako izolant byl použit šedý polystyrén o síle 120 mm tzv. GreWall. Celý systém je kotven hmoždinkami s izolační zátkou.

Reliéfní prvky fasády provedeny ručním drážkováním a použitím rozdílných tlouštěk izolantu.

Následně byly instalovány vnější okenní parapety z plechu. Pískovcový sokl byl důkladně očištěn a vyspárovány spoje. Okolí stavby bylo vysypáno kačírkem.

Nakonec došlo k montáži nových okapových svodů a svodů bleskosvodu. Také bylo osazeno nové nerezové zábradlí a na fasádu umístěny nové informační tabule včetně historické pamětní desky.

 

Partneři soutěže

Zpracovávám...