Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace 10. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU 2014 LIBERECKÉHO KRAJE.

 

Stavba roku Libereckého kraje – Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2014

Výsledky hlasování naleznete zde.

 

 

 

 

4. Lávky na cyklostezce Greenway Jizera v úseku Dolánky - Líšný

« Zpět na seznam staveb
Lávky na cyklostezce Greenway Jizera v úseku Dolánky - Líšný
Pořadové číslo: 4 Datum kolaudace: 31. 5. 2013
Kategorie: 2. Průmyslových a technických staveb, dopravních a inženýrských staveb, vodohospodářských a ekologických staveb
Název stavby: Lávky na cyklostezce Greenway Jizera v úseku Dolánky - Líšný
Přihlašovatel: Projektová kancelář VANER s.r.o.
Dodavatel: SDS EXMOST s.r.o.
Charakter díla:

Lokalita: Dvojnásobné přemostění řeky Jizery u Malé Skály v obci Křížky

Investor: Sdružení Český Ráj

Projektant: Projektová kancelář VANER s.r.o., Ing. Tomáš Humpal, Ing. Luboš Vaner

Investiční náklad: cca 10 mil. Kč na lávku

Charakter stavby: ocelové visuté lávky s dřevěnou mostovkou

Lávky jsou součástí cyklostezky nazvané „GREENWAY Jizera“, která propojuje města a obce podél toku řeky. Jejich umístění umožňuje bezpečnou cestu turistům podél řeky i každodenní přesun místních obyvatel do Malé Skály.

Konstrukční řešení bylo podřízeno vysoké pohledové expozici lávek dané umístěním v údolí řeky Jizery protékající Českým Rájem. Byla zvolena subtilní lehká konstrukce charakteru visuté lávky. Volba typu konstrukce byla do značné míry ovlivněna i potřebou překročení řeky Jizery bez podpor v korytě, tedy poměrně značným rozpětím. Lávky jsou charakteru ocelové visuté konstrukce s dřevěnou pochozí mostovkou. V České republice je to poměrně vzácný typ konstrukce, volba je závislá na mnoha parametrech. Mezi ně patří i vhodná konfigurace terénu, která v tomto případě umožnila realizovat pod povrchem terénu skryté kotevní prvky hlavních táhel. Lávky převádí stezku pro pěší a cyklisty přes vodoteč mostní konstrukcí s rozpětím 50m.

 

Partneři soutěže

Zpracovávám...