Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace 10. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU 2014 LIBERECKÉHO KRAJE.

 

Stavba roku Libereckého kraje – Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2014

Výsledky hlasování naleznete zde.

 

 

 

 

5. Membránové inovační centrum, Stráž p. R.

« Zpět na seznam staveb
Membránové inovační centrum, Stráž p. R., SYNER s. r. o.
Pořadové číslo: 5 Datum kolaudace:
Kategorie: 2. Průmyslových a technologických staveb, dopravních a inženýrských staveb, vodohospodářských a ekologických staveb
Název stavby: Membránové inovační centrum, Stráž p. R.
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Charakter díla:

Investor stavebního díla a objednatel: MemBrain s.r.o., Stráž pod Ralskem

Autor architektonického návrhu a projektové dokumentace: Ing. Arch. Luboš Kotiš

Předání do zkušebního provozu: 11/2013

Celkové náklady: 152 mil. Kč bez DPH

Jedná se o šestipodlažní objekt, jehož podzemní a poslední (páté) podlaží nezaujímají celou půdorysnou plochu. Objekt je složen ze tří traktů, celkově řešených jako monoblok – levý, střední (atrium) a pravý. K těmto základní částem jsou přidruženy ostatní stavební objekty - venkovní schodiště, venkovní rampa, loubí, osvětlovací šachta a opěrné zdi. Objekt je zakončen plochou střechou, která je zrealizována ve dvou výškových úrovních – nad čtvrtým podlažím a nad pátým podlažím. Střední trakt (atrium) zastřešuje pultový prosklený světlík. Hlavní vstup do objektu je situován do východního průčelí. Objekt je vybaven prvky pro bezbariérové využití včetně úpravy pro slabozraké a nevidomé – přístup, toalety, výtahy, parkovací místa.

Levý trakt má čtyři nadzemní podlaží. Nachází se zde administrativní zázemí budovy, sklady a šatny.

Pravý trakt má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. Jsou zde umístěny technologické haly (hala pilotních technologií jde přes dvě patra), laboratoře, badatelny, prostory pro preinženýring, strojovny, elektro rozvodny, nádrž SHZ, schodiště a nákladní výtah.

Střední trakt (atrium) je jednoprostorový čtyřpodlažní a zajišťuje komunikační propojení levého a pravého traktu ve všech společných podlažích. Po obvodu atria je ochoz, schodiště a výtah.

 

Partneři soutěže

Zpracovávám...