Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace 10. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU 2014 LIBERECKÉHO KRAJE.

 

Stavba roku Libereckého kraje – Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2014

Výsledky hlasování naleznete zde.

 

 

 

 

6. Rekonstrukce silnice III/28724 Malá Skála-Frýdštejn

« Zpět na seznam staveb
6.	Rekonstrukce silnice III/28724 Malá Skála-Frýdštejn
Pořadové číslo: 6 Datum kolaudace: 16. 12. 2013
Kategorie: 2. Průmyslových a technologických staveb, dopravních a inženýrských staveb, vodohospodářských a ekologických staveb
Název stavby: Rekonstrukce silnice III/28724 Malá Skála-Frýdštejn
Přihlašovatel: EUROVIA CS, a.s.
Dodavatel: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec
Charakter díla:

Investor: Liberecký kraj

Zástupce investora: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Celkové náklady: 38,338 mil. Kč bez DPH

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice III/28724 v úseku Malá Skála – Frýdštejn. Jedná se o komunikaci, která zajišťuje dopravní spojnici mezi Libercem a Českým rájem a kromě řidičů je hojně využívána cyklisty. Komunikace je vedena ve stoupání po svazích Vranovského hřebene v náročných geologických poměrech a její stav před rekonstrukcí byl havarijní. 

Realizací projektu vznikl úsek komunikace v délce 4,1 km splňující jak bezpečnostní tak kapacitní nároky kladené na něj zvýšenou mírou osobní dopravy. Zároveň byla provedena opatření k zajištění stability zemního tělesa komunikace. Součástí tohoto objektu byla i výstavba kamenných zdí (opěrné a zárubní), železobetonové římsy zdí, železobetonový práh, dodatečně kotvené zábradlí se svislou výplní, dodatečně kotvená svodidla a rekonstrukce propustku DN 400 vč. sanace železobetonové římsy.

Projekt byl financován za podpory Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Severovýchod v oblasti podpory „Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury“.

 

Partneři soutěže

Zpracovávám...