Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace 10. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU 2014 LIBERECKÉHO KRAJE.

 

Stavba roku Libereckého kraje – Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2014

Výsledky hlasování naleznete zde.

 

 

 

 

7. Revitalizace městských lázní na galerijní objekt, Liberec

« Zpět na seznam staveb
Revitalizace městských lázní na galerijní objekt, Liberec
Pořadové číslo: 7 Datum kolaudace: 29. 7. 2013
Kategorie: 3. Rekonstrukcí staveb, památkových objektů a brownfields
Název stavby: Revitalizace městských lázní na galerijní objekt, Liberec
Přihlašovatel: Statutární město Liberec
Dodavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice
Charakter díla:

Investor: Statutární město Liberec

Uživatel: Oblastní galerie v Liberci

Generální projektant: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec

Realizace: 2011 - 2013

Náklady: 300 mil. Kč bez DPH

Lázně umístěné přímo v korytě Jizerského potoka byly vybudovány Libereckou spořitelnou v rámci oslav padesátiletého panování císaře Františka Josefa I. V letech 1901-2 je podle návrhu vídeňského Petra Paula Branga postavil Adolf Burger. V novorenesanční architektuře se již zřetelně projevují znaky nastupující secese. 

Prostory pro stálou expozici zahrnují plošné stávající sbírky Oblastní galerie v Liberci, ale i plošný plánovaný nárůst výstavní činnosti. Celková plocha pro stálé expozice ve třech podlažích je 1350 m2.

Hlavní sál Městských lázní včetně prostoru nad ním a prostorem pod původní bazénovou vanou je koncipován pro proměnné výstavy a multifunkční sál.

Bazénový prostor je uvolněn, původní bazénovou vanu v úrovni parteru překrývá pískovaná skleněná podlaha na ocelové konstrukci, která umožňuje sekundární prosvětlení dalšího vysokého výstavního prostoru na úrovni dvora.

Další funkcí hlavního sálu s ochozem mohou být související kulturní akce, vernisáže, koncerty a přednášky.

Vstupní prostory pro návštěvníky jsou identické s hlavním vstupem do bývalých lázní, na vstupní halu navazují prostory pro informace a možnosti zakoupení vstupenky a prodej katalogů, šatna, prostor dětského koutku, museum café, bookshop. Na tyto prostory navazuje centrální komunikační návštěvnický provoz se schodištěm a pobytovou odpočivnou galerii.

Administrativní prostory vlastní galerie jsou situovány v příčném západním křídle, lektorská pracoviště v bývalé kotelně jsou rozšířena o dětský workshop.

Výstavní prostory v rekonstruované budově Městských lázní jsou doplněny o novostavbu depozitáře při Masarykově ulici. 

 

Partneři soutěže

Zpracovávám...