Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace 10. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU 2014 LIBERECKÉHO KRAJE.

 

Stavba roku Libereckého kraje – Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2014

Výsledky hlasování naleznete zde.

 

 

 

 

8. Silnice I/13 Stráž nad Nisou - Krásná Studánka

« Zpět na seznam staveb
Silnice I/13 Stráž nad Nisou - Krásná Studánka
Pořadové číslo: 8 Datum kolaudace: 8/2013
Kategorie: 2. Průmyslových a technologických staveb, dopravních a inženýrských staveb, vodohospodářských a ekologických staveb
Název stavby: Silnice I/13 Stráž nad Nisou - Krásná Studánka
Přihlašovatel: Valbek spol. s r.o.
Dodavatel: Sdružení „I/13 Stráž – Krásná Studánka“, STRABAG a.s., Integra Liberec a.s.
Charakter díla:

Náklady stavby: 618.996.410,-Kč (bez DPH)

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Inženýr projektu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec

Projektant: Valbek, spol. s r.o., Liberec

Silnice I/13 je součástí celorepublikové páteřní silniční sítě a nejvýznamnějším dopravním spojením frýdlantského výběžku s návazností na přeshraniční propojení do Polské republiky. Stavba přeložky silnice I/13 je součástí souboru staveb, zahrnující přeložku silnice I/13 v prostoru Liberec (Stráž n. N.) – Frýdlant v Čechách – Habartice (státní hranice ČR/PL) v souladu s „Návrhem rozvoje dopravních sítí v České republice“ a s kategorizací silniční a dálniční sítě na území Libereckého kraje.

Stavba přeložky silnice I/13 tvoří severozápadní obchvat obce Stráž nad Nisou a části města

Liberec – Krásná Studánka. Je vybudována v kategorii S 11,5/70 v celkové délce 4320m s asfaltovým krytem. Součástí stavby byla výstavba okružní křižovatky, přeložky a úpravy 11 komunikací, výstavba 9 mostních objektů, 1180m2 protihlukových stěn, 8200m oplocení, 26 přeložek inženýrských sítí, vegetační úpravy, dopravní značení a 2 demolice rodinných domů.

Po uvedení nové silnice I/13 do provozu došlo k výraznému snížení intenzit dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu v zastavěných částech Krásné Studánky a obce Stráž n.N. Zároveň došlo k výraznému zkrácení cestovní doby mezi Libercem a Mníškem.

 

Partneři soutěže

Zpracovávám...