Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, Martina Půty, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace dne 23. března 2015  již 11. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2015.

 

Soutěž bude vyhlašována v těchto kategoriích:

 

Stavba roku Libereckého kraje 11. ročník – Cena Doc. Ing. arch. Hubáčka Dr.h.c.

Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2015

Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2015

Osobnost stavebnictví Libereckého kraje 2015

Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2015 (bude vyhlášena až po nominaci staveb – červen 2015)

 

Výsledky hlasování naleznete zde.

 

 

1. Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České mládeže v Liberci (II. etapa)

« Zpět na seznam staveb
Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul.  České mládeže v Liberci (II. etapa)
Pořadové číslo: 1 Datum kolaudace: 18. 7. 2014
Kategorie: Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka dr. h. c./ Kategorie průmyslových a technologických staveb, dopravních a inženýrských staveb, vodohospodářských a ekologických staveb
Název stavby: Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České mládeže v Liberci (II. etapa)
Přihlašovatel: EUROVIA CS, a.s.
Dodavatel: EUROVIA CS, a.s., závod Liberec
Charakter díla:

Projektant: Valbek, spol. s r.o., Liberec

Lokalita: Liberec - Rochlice

Přestavba křižovatky představuje vybudování nové okružní křižovatky na místě původní stykové křižovatky tvaru T, která vzhledem ke své poloze, tvaru, rozhledovým poměrům, odsazení vjezdu do areálu ČSAD a intenzitám dopravy byla nevyhovující. Jedná se o dispoziční a výškovou přestavbu větví stávající mimoúrovňové křižovatky silnice I/35 a ulice České Mládeže. Upravované komunikace jsou převážně dvoupruhové směrově nedělené, s šířkou jízdního pruhu od 2,7 m do 4,0 m. Okružní křižovatka má průměr 46 m. Současně s úpravou křižovatky byla provedena i úprava odvodnění komunikací, úprava chodníků v prostoru křižovatky a přeložky dotčených inženýrských sítí.

Most ev.ě. 2784 - 3 je silniční most o dvou polích s podélným sklonem 5,5%, který převádí komunikaci třetí třídy III/2784 přes čtyřproudou, směrově rozdělenou komunikaci první třídy I/35 v Liberci. Nosná konstrukce mostu je rozdělena na dvě prostá pole položená na ložiskách a příčný spád je 2.5%. Rozpětí polí je 2x15,12m a šířka NK 21,5m.

Partneři soutěže

Zpracovávám...