Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, Martina Půty, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace dne 23. března 2015  již 11. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2015.

 

Soutěž bude vyhlašována v těchto kategoriích:

 

Stavba roku Libereckého kraje 11. ročník – Cena Doc. Ing. arch. Hubáčka Dr.h.c.

Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2015

Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2015

Osobnost stavebnictví Libereckého kraje 2015

Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2015 (bude vyhlášena až po nominaci staveb – červen 2015)

 

Výsledky hlasování naleznete zde.

 

 

2. Silnice I/35 Bílý Kostel - Hrádek n/N

« Zpět na seznam staveb
Silnice I/35 Bílý Kostel - Hrádek n/N
Pořadové číslo: 2 Datum kolaudace: 1. 3. 2014
Kategorie: Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka dr. h. c./ Kategorie průmyslových a technologických staveb, dopravních a inženýrských staveb, vodohospodářských a ekologických staveb
Název stavby: Silnice I/35 Bílý Kostel - Hrádek n/N
Přihlašovatel: Valbek, spol. s r.o.
Dodavatel: Sdružení R35 Bílý Kostel – Hrádek (Vedoucí účastník sdružení: EUROVIA CS, a.s./ Člen sdružení: Integra stavby a.s. a ELTODO a.s.,
Charakter díla:

Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Lokalita: Bílý Kostel - Hrádek nad Nisou

Silnice I/35 patří k nejvýznamnějším silničním spojením příhraniční oblasti Hrádecka s vnitrozemím  a dále také jako dopravní napojení silniční sítě ČR na silniční sítě Polské republiky a SRN. Mezi Libercem a Bílým Kostelem bylo v roce 2006 dokončeno zkapacitnění silnice I/13, resp. I/35 na kategorii S22,5/80. Část silnice I/35 ke státní hranici ČR/PL v blízkosti Hrádku n. N. byla realizována v roce 1999 jako jeho obchvat.

V roce 2009 byl dokončen úsek mezi křižovatkou na obchvatu Hrádku n.N. a státní hranicí ČR/PL  u Oldřichova na Hranicích. Vybudováním silnice na polské straně došlo k propojení s polskou silniční sítí a na německé straně prostřednictvím silnice B178 z Zittau na dálnici A4 u města Bautzen  k napojení na německou dálniční síť.

Silnice I/35 je navržena v kategorii S 11,5/80 celkové délky 7,636 km s asfaltovým krytem. Trasa je vedena volným nezastavěným územím převážně po zemědělských pozemcích s minimálním zásahem do lesních porostů. Stavba silnice I/35 zahrnuje kromě hlavní trasy přestavbu mimoúrovňové křižovatky Bílý Kostel, výstavbu 2 nových křižovatek (Václavice a Hrádek n.N.), přeložku silnice III/2712 a přeložky místních, resp. účelových komunikací a polních cest, 11 mostních objektů, vybudování 2 opěrných a 1 zárubní zdi, systému odvodnění,  dopravního značení  a telematických zařízení, přeložky inženýrských sítí, stavbu protihlukových clon (součást mostu SO 211) a realizaci vegetačních úprav.

Partneři soutěže

Zpracovávám...