Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, Martina Půty, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace dne 23. března 2015  již 11. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2015.

 

Soutěž bude vyhlašována v těchto kategoriích:

 

Stavba roku Libereckého kraje 11. ročník – Cena Doc. Ing. arch. Hubáčka Dr.h.c.

Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2015

Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2015

Osobnost stavebnictví Libereckého kraje 2015

Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2015 (bude vyhlášena až po nominaci staveb – červen 2015)

 

Výsledky hlasování naleznete zde.

 

 

3. Obnova silnic po povodních 2010 III/03513 a III/03515, Heřmanice

« Zpět na seznam staveb
Obnova silnic po povodních 2010 III/03513 a III/03515, Heřmanice
Pořadové číslo: 3 Datum kolaudace: 10. 10. 2014
Kategorie: Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka dr. h. c./ Kategorie průmyslových a technologických staveb, dopravních a inženýrských staveb, vodohospodářských a ekologických staveb
Název stavby: Obnova silnic po povodních 2010 III/03513 a III/03515, Heřmanice
Přihlašovatel: AF-CITYPLAN, spol. s r.o., Praha
Dodavatel: Sdružení CGM+PSVSD+VHS – Heřmanice
Charakter díla:

Projektant: AF-CITYPLAN, spol. s r.o., Praha

Lokalita: Silnice III/03513 (průtah obcí Dětřichov – od křižovatky s III/03513 po státní hranice v obci Heřmanice) a silnice III/03515

Stavba řešila komplexní opravu poničené silniční infrastruktury po bleskových povodních v roce 2010 v Libereckém kraji. Frýdlantsko patřilo k nejpostiženějším oblastem. Zasaženy byly  silnice č.  III/03513 a III/03515. Jedná se o silnice III. třídy, které propojují dvě obce – Dětřichov a Heřmanice a které končí na státní hranici s Polskem.

Silnice III/03515 a III/03513 představují průtahy obcemi Dětřichov a Heřmanice (MO2 5,5/40) a dále extravilánový úsek, který obě obce spojuje (S7,5/60). Celková délka rekonstruovaného úseku činí 4,58 km. Součástí prováděných prací byla rovněž kompletní rekonstrukce tří mostních objektů, které byly vlivem povodně poškozeny do takové míry, že bylo nutné je odstranit a nahradit je zcela novými konstrukcemi. Navrženy byly jednopolové mostní objekty. 

Stávající kamenné opěrné zdi lemující stávající komunikaci podél řeky Oleška byly v rámci projektových a stavebních prací nahrazeny zcela novými úhlovými železobetonovými zdmi s kamenným obkladem v celkové délce 864 m.  Na trase bylo obnoveno deset propustků, dále také provedena výstavba nových autobusových zastávek, chodníků, přeložek vysokého napětí, přeložek plynovodu a přeložek sdělovacích kabelů.

Partneři soutěže

Zpracovávám...