Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, Martina Půty, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace dne 23. března 2015  již 11. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2015.

 

Soutěž bude vyhlašována v těchto kategoriích:

 

Stavba roku Libereckého kraje 11. ročník – Cena Doc. Ing. arch. Hubáčka Dr.h.c.

Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2015

Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2015

Osobnost stavebnictví Libereckého kraje 2015

Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2015 (bude vyhlášena až po nominaci staveb – červen 2015)

 

Výsledky hlasování naleznete zde.

 

 

4. Waldorfská mateřská škola Turnov - Daliměřice

« Zpět na seznam staveb
Waldorfská mateřská škola Turnov  - Daliměřice
Pořadové číslo: 4 Datum kolaudace: 21. 8. 2014
Kategorie: Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka dr. h. c./ Kategorie bytových staveb a staveb občanské vybavenosti
Název stavby: Waldorfská mateřská škola Turnov - Daliměřice
Přihlašovatel: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov
Dodavatel: BREX spol.sr.o., Liberec
Charakter díla:

Projektant: BKN s.r.o., Vysoké Mýto 

Architekt: Ing.arch. Boris Šonský

Lokalita: Turnov – Daliměřice

Samotnou výstavbu  předcházela v demolice bývalé nevyhovujících budov školky ( havarijní stav, materiál s podílem  asbestu ).

Objekt je situován v okolní zástavbě rodinných domů. Podlažnost rodinných domů je od přízemní výstavby s podkrovím až po dvě nadzemní podlaží s podkrovím. Pozemek, na kterém je Waldorfská mateřská školka umístěna je rovinatý a má dostatek plochy s podílem zeleně.

Půdorysně školka vytváří „U“ tvar. Tato geometrie umožňuje jediný vstup a vstupní halu pro dvě skupiny dětí. Zároveň oddělení dvou šaten, tříd, dvou heren, hygienického zázemí atd. Je tím vyřešeno atrium pro krytý pobyt dvou skupin dětí na venkovní terase, ale také se tím řeší potřebné soukromí pro každou skupinu z druhé strany tříd.

  Architektonicky je na tomto půdorysu vytvořeno několik hmot „kostek“. Ty jsou od sebe opticky odděleny prosklenou nikou s dřevěným vodorovným laťováním. „Kostky“ jsou v barevné kombinaci: žlutá, oranžová, zelená, šedomodrá. Na těchto hmotách jsou šikmé střechy, čímž je pamatováno na začlenění školky do skupiny okolních rodinných domů. Zároveň šikmé plochy, které jsou přiznané i v interiéru vytváří výtvarnou hravost a ctí oddělení hmot.

Hravost dětí a jejich měřítko, které byly vstupním nápadem, se nakonec uplatňují v celkovém hmotovém řešení, v architektonické formě a v řešení interiéru.

Partneři soutěže

Zpracovávám...