Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, Martina Půty, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace dne 23. března 2015  již 11. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2015.

 

Soutěž bude vyhlašována v těchto kategoriích:

 

Stavba roku Libereckého kraje 11. ročník – Cena Doc. Ing. arch. Hubáčka Dr.h.c.

Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2015

Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2015

Osobnost stavebnictví Libereckého kraje 2015

Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2015 (bude vyhlášena až po nominaci staveb – červen 2015)

 

Výsledky hlasování naleznete zde.

 

 

5. Stavební úpravy kaple a návsi Mašov

« Zpět na seznam staveb
Stavební úpravy kaple a návsi Mašov
Pořadové číslo: 5 Datum kolaudace: 21. 9. 2014
Kategorie: Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka dr. h. c./ Kategorie bytových staveb a staveb občanské vybavenosti
Název stavby: Stavební úpravy kaple a návsi Mašov
Přihlašovatel: Město Turnov
Dodavatel: Oprava kaple: Durango s.r.o., Liberec / Stavební úpravy návsi: S a M silnice a mosty a.s, Česká Lípa
Charakter díla:

Projektant: PROFES PROJEKT spol.sr.o.,  Turnov

Architekt: Ing. Tomáš Hocke

Lokalita: Turnov – Mašov 

Původní návesní prostor byl degradován především nekoncepčním rozmístěním jednotlivých prvků návsi a jakýmsi živelným vytvářením parkových úprav. Velkým, ale nutným, zásahem bylo vedení kanalizace a vodovodu napříč daným prostorem.  Proto bylo třeba změnit morfologii stávajících zpevněných ploch. Dalším nedostatkem staré návsi bylo neuspořádané vedení slaboproudých rozvodů.

Snahou bylo zachovat náves jako místo setkávání, a to nikoli v podobě zvýšeného dopravního provozu, ale jako místo společenského centra daného objektem kaple, sokolovny, hasičské zbrojnic a  autobusové zastávky. Historickou dominantu představuje právě kaple, která zůstala poměrně dobře zachována. Dalším významným prvkem proměny prostoru je přestavba původní prodejny na výrobní objekt firmy Monstrans s.r.o. a opravu objektu sokolovny. Domy v okolní zástavbě respektují tradiční venkovní ráz.

Návesní prostor splňuje většinu předpokladů pro vytvoření harmonických vazeb a důstojné, reprezentativní centrum obce.

Partneři soutěže

Zpracovávám...