Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, Martina Půty, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace dne 23. března 2015  již 11. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2015.

 

Soutěž bude vyhlašována v těchto kategoriích:

 

Stavba roku Libereckého kraje 11. ročník – Cena Doc. Ing. arch. Hubáčka Dr.h.c.

Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2015

Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2015

Osobnost stavebnictví Libereckého kraje 2015

Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2015 (bude vyhlášena až po nominaci staveb – červen 2015)

 

Výsledky hlasování naleznete zde.

 

 

7. Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec

« Zpět na seznam staveb
Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec
Pořadové číslo: 7 Datum kolaudace: 17. 6. 2014
Kategorie: Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka dr. h. c./ Kategorie bytových staveb a staveb občanské vybavenosti
Název stavby: Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec
Přihlašovatel: Statutární město Liberec
Dodavatel: Regionální stavební s.r.o., Praha
Charakter díla:

Projektant: autor: Ing.arch. Pavel Vaněček, vedení stavby: Ing. Bohumír Španihel

Lokalita: Liberec

Ústředním tématem pavilonu je předvést z velké blízkosti i z nadhledu největší leknínovité rostliny světa - Viktorii královskou, Viktorii Cruzovu, Euryalé vzdornou. Této funkci se musela přizpůsobit a podřídit architektura, včetně volby technologie a materiálů, aby byly splněny zvláštní ekologické nároky určených rostlin (zejména na kvalitu a kvantitu světla a extrémně vysoké teploty vody i vzduchu).

Architektura pavilonu je zcela podřízena specifické funkci a je záměrně zbavena zbytečných příkras jako u funkcionalistických staveb. Vnitřní prostor včetně samotného uspořádání a využití rostlinných exponátů dostává originalitu a to ve dne i v noci, kdy jsou osvíceny venkovní expozice mokřadních rostlin. Bazén je oproti ploše určené divákům vyvýšený a čelní stranu má řešenou pomocí dlouhé skleněné ven vyklopené stěny. Ta nemá za účel průhled do bazénu, ale naopak má vyvolat poněkud magický, optický klam vytvářející dojem, jako by pozorovatel stál přímo v tropickém močálu mezi rostlinami.  V prostoru pro diváky je malé schodiště s podestou pro fotografy. Obvodový plášť v parteru je z čirého trojskla, aby bylo vidět zvenku dovnitř a zároveň z pavilonu do vnější expozice mokřadních rostlin.

Pavilon leknínů byl vyprojektován jako součást dosavadní trvalé venkovní expozice vodních a mokřadních rostlin. Tropické obří lekníny tak budou vyvrcholením již existující speciální sbírky nejlepších zahradních leknínů. V přírodě se zmenšují druhové populace a počet botanických zahrad schopných tyto rozměrné náročné rostliny rozmnožovat je i ve světovém měřítku malý. Důsledkem je, že uměle udržovaná populace každého z obou druhů rodu Victoria je příliš malá pro udržení genetické variability.

Partneři soutěže

Zpracovávám...