Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, Martina Půty, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace dne 23. března 2015  již 11. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2015.

 

Soutěž bude vyhlašována v těchto kategoriích:

 

Stavba roku Libereckého kraje 11. ročník – Cena Doc. Ing. arch. Hubáčka Dr.h.c.

Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2015

Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2015

Osobnost stavebnictví Libereckého kraje 2015

Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2015 (bude vyhlášena až po nominaci staveb – červen 2015)

 

Výsledky hlasování naleznete zde.

 

 

8. Máchovo jezero - oprava výpustního zařízení

« Zpět na seznam staveb
Máchovo jezero - oprava výpustního zařízení
Pořadové číslo: 8 Datum kolaudace: 21. 5. 2015 (předání stavby)
Kategorie: Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka dr. h. c./ Kategorie vodohospodářské a ekologické stavby
Název stavby: Máchovo jezero - oprava výpustního zařízení
Přihlašovatel: AQUASYS, spol. s. r.o., Žďár nad Sázavou
Dodavatel: AQUASYS, spol. s. r.o., Žďár nad Sázavou
Charakter díla:

Projektant: MV projekt spol. s r.o., Praha 

Lokalita: Doksy u České Lípy

Stavba byla realizovaná v prostoru sdruženého objektu Máchova jezera, které se nachází v povodí Robečského potoka, významného přítoku Ploučnice v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji.   Účelem stavby výpustního zařízení v NPP Swamp je převedení minimálních zůstatkových, běžných ale i povodňových průtoků přes hráz Máchova jezera.

Řádný technický stav Máchova jezera je nezbytnou podmínkou udržení stabilní vodní hladiny v zátopě a zajištění optimálních podmínek předmětů ochrany v NPP SWAMP – unikátní litorální flóry a fauny slatinného charakteru s významným  algologickým nalezištěm. Zároveň je toto vodní dílo zařazeno na základě významu a možného ohrožení území do  III. kategorie z pohledu bezpečnosti vodních děl. Důležitým faktorem je také požadavek na zajištění plavební cesty a nároky na rekreační využití Máchova jezera v průběhu vegetační sezóny.

Výsledky provedených průzkumů původního výpustního zařízení Máchova jezera potvrdily nutnost realizace opatření na zajištění soudržnosti podloží stavby, rekonstrukci technologické části i rekonstrukci potrubí. S ohledem na požadavky  platné legislativy na zajištění bezpečnosti vodních děl bylo žádoucí vybavení výpusti i záložním výpustním potrubím se  3 ovládacími mechanizmy.

Nezbytnost realizace provedených opatření vycházela z výsledků průzkumů i  výkonu technicko-bezpečnostního dohledu nad VD Máchovým jezerem a  z  plánů péče zvláště chráněných území.

Partneři soutěže

Zpracovávám...