Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, Martina Půty, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace dne 23. března 2015  již 11. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2015.

 

Soutěž bude vyhlašována v těchto kategoriích:

 

Stavba roku Libereckého kraje 11. ročník – Cena Doc. Ing. arch. Hubáčka Dr.h.c.

Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2015

Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2015

Osobnost stavebnictví Libereckého kraje 2015

Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2015 (bude vyhlášena až po nominaci staveb – červen 2015)

 

Výsledky hlasování naleznete zde.

 

 

9. Malá Skála, Vranov – obnova vyhlídkové terasy u kaple

« Zpět na seznam staveb
Malá Skála, Vranov – obnova vyhlídkové terasy u kaple
Pořadové číslo: 9 Datum kolaudace: 20. 1. 2015
Kategorie: Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka dr. h. c./ Kategorie rekonstrukcí staveb, památkových objektů a brownfields
Název stavby: Malá Skála, Vranov – obnova vyhlídkové terasy u kaple
Přihlašovatel: Obec Malá Skála
Dodavatel: LANOSTAV, s.r.o., Praha
Charakter díla:

Projektant: Ing. Vít Mlázovský, Praha

Lokalita: Obec Malá Skála

Koncem září 2010 se po delších přívalových deštích zřítila větší část původní zdi do strže pod terasou. V ploše za stěnou vznikl kráter o průměru až 9m a výšky cca 3,5 m, který znepřístupnil romantický letohrádek v podobě kaple. V roce 2011 byl proveden geologický průzkum, vypracován projekt na opravu zdi na základě výzvy č. 27 z Operačního programu životního prostředí a podána žádost. Ing. Vít Mlázovský vypracoval projekt podle potřeb památky. Navrhl téměř bezodpadovou. Rozpočet projektu se snížil na 3,3 mil. Kč bez DPH.  Obec Malá Skála,  tč. s rozpočtem 16 mil.Kč,se rozhodla nečekat na dotační výzvy a stavbu uhradit z rozpočtu obce, neboť protahování neutěšeného stavu zhoršovalo stav letohrádku a omezovalo turisty.

Vzhledem k terénu nemohla být využita prakticky žádná mechanizace. Využito bylo pouze dopravního pásu a přepravního motorového vozíku, elektrických vrtaček, sbíječek a míchadel.  Ve spodní části byla postavena klenba, která slouží k úplnému odvodnění spodních vod. Vrchní povrch byl plynule spádován do odvodňovacích drážek svedených do chrličů ve zdi. Kamenné sloupky stávajícího zábradlí byly opatrně demontovány a následně použity s doplněním dřevěné plaňkové výplně.

Proces opravy byl podmíněn terénní nedostupností, např. vlastní přestavba musela být prováděna specialisty na výškové práce (horolezecké jištění). Další podmínky vyplývaly  ze skutečnosti,  že zřícenina hradu Vranov je zapsána v seznamu kulturních památek ČR a v seznamu archeologických nalezišť, oblast se rovněž nachází v e 2. zóně CHKO Český ráj. 

Partneři soutěže

Zpracovávám...