Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, Martina Půty, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace dne 23. března 2015  již 11. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2015.

 

Soutěž bude vyhlašována v těchto kategoriích:

 

Stavba roku Libereckého kraje 11. ročník – Cena Doc. Ing. arch. Hubáčka Dr.h.c.

Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2015

Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2015

Osobnost stavebnictví Libereckého kraje 2015

Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2015 (bude vyhlášena až po nominaci staveb – červen 2015)

 

Výsledky hlasování naleznete zde.

 

 

10. Terminál Železný Brod – 1. etapa

« Zpět na seznam staveb
Terminál Železný Brod – 1. etapa
Pořadové číslo: 10 Datum kolaudace: 12/2014
Kategorie: Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka dr. h. c./ Kategorie průmyslových a technologických staveb, dopravních a inženýrských staveb, vodohospodářských a ekologických staveb
Název stavby: Terminál Železný Brod – 1. etapa
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o., Liberec
Dodavatel: SYNER, s.r.o., Liberec
Charakter díla:

Projektant: Atelier 4, s.r.o., Jablonec n. N.Jednalo se o stavbu rozdělenou na dvě části: A a B vzdálené od sebe cca 600m.

Lokalita: Železný Brod

Objekt A: realizace stavby nového autobusového nádraží s obratištěm v sousedství železniční stanice.  Objekt B: přestavba stávajícího autobusového nádraží u Sokolovny na zastávku.

V obou částech byly vybudovány nové asfaltové komunikace, chodníky a zpevněné plochy dlážděné z žulových kostek. Součástí jsou nově zbudované objekty kanalizace a vodovodu, veřejného osvětlení, kamerového a informačního systému, zpevnění svahu a rekonstrukce propustku brodeckého potoka.

Část A řeší vybudování autobusového nádraží v sousedství železniční stanice. Páteří stavby je asfaltobetonová komunikace v Nádražní ulici s bočními nástupišti a výstupní stanicí na přilehlých chodnících, které jsou vybaveny prosklenými přístřešky. Komunikace je ukončena obratištěm autobusů s odstavnou dlážděnou plochou pro autobusy. Část B – po zrušení autobusového nádraží ve stísněných podmínkách u památníku TGM bylo záměrem v části plochy vybudování autobusové zastávky a volné zpevněné plochy s jiným společenským využitím. 

Současně se sítěmi byla postavena autobusová zastávka s ostrovním nástupištěm zastřešeným přístřeškem z monolitické ŽB desky osazené na dvojici podpěrných betonových stěn a ocelových sloupů.  Neobvyklým řešením je kruhový otvor ve stropní desce zastávky pro prorůstání nově vsazeného stromu.

Partneři soutěže

Zpracovávám...