Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, Martina Půty, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace dne 23. března 2015  již 11. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2015.

 

Soutěž bude vyhlašována v těchto kategoriích:

 

Stavba roku Libereckého kraje 11. ročník – Cena Doc. Ing. arch. Hubáčka Dr.h.c.

Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2015

Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2015

Osobnost stavebnictví Libereckého kraje 2015

Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2015 (bude vyhlášena až po nominaci staveb – červen 2015)

 

Výsledky hlasování naleznete zde.

 

 

12. Rekonstrukce objektu kotelny v Železném Brodě

« Zpět na seznam staveb
Rekonstrukce objektu kotelny v Železném Brodě
Pořadové číslo: 12 Datum kolaudace: 28. 1. 2015
Kategorie: Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka dr. h. c./ Kategorie rekonstrukcí staveb, památkových objektů a brownfields
Název stavby: Rekonstrukce objektu kotelny v Železném Brodě
Přihlašovatel: Akcent Bohemia, a.s., Praha
Dodavatel: MORAVOLEN a.s./ Ještědská stavební společnost, spol. s.r.o.
Charakter díla:

Projektant: Ing. Jiří Čermák

Architekt: Ing. arch. Filip Horatschke

Lokalita: Železný Brod

Objekt byl před rekonstrukcí funkčně dělen na dvě části, kotelnu a zámečnickou dílnu. Vedle dílny se nacházela kovárna vybavená výhní a bucharem. Sklep pod zámečnickou dílnou býval zatopen vodou.

Konceptem řešení je dialog mezi původním, kvalitním, stavebním řemeslem typickým pro industriální stavby tohoto období a současným architektonickým jazykem. Architekt ponechal původní velkorysé prostory hal se zvýrazněním tektoniky všech původních nosných ocelových konstrukcí v černé barvě. Obnovují se i původní okenní otvory včetně členění. Všechny nové prvky jako velká vstupní vrata, mycí boxy, prosklené stěny kanceláří, vstupní partie jsou zpracovány s velkým odrazem na detail a řemeslo.

V rámci koncepce posunout hranice významu objektu a místa je do poklidně až pietně zrekonstruovaného objektu vetknut kvádr, který slouží jako kancelář, ale svým významem tvoří předěl mezi interiérem a exteriérem, původním významem a novým kontextem. Je to jakási obrazovka, která umožňuje prostoru volně protékat sem a tam. Brána, která dává nahlédnout kolemjdoucím a projíždějícím do kuchyně kovány a zámečníky a při průhledu z vnitřních prostor nabízí zarámovaný obraz přírody.

Celkové řešení podtrhuje úprava okolí objektu. Zrekonstruovaný objekt nově spočívá na pomyslném náměstí, které není pouze privátním prostorem firmy, ale dává prostředí charakter veřejného prostranství se vzrostlými stromy a parterovými prvky na nábřeží náhonu.

Partneři soutěže

Zpracovávám...