Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, Martina Půty, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace dne 23. března 2015  již 11. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2015.

 

Soutěž bude vyhlašována v těchto kategoriích:

 

Stavba roku Libereckého kraje 11. ročník – Cena Doc. Ing. arch. Hubáčka Dr.h.c.

Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2015

Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2015

Osobnost stavebnictví Libereckého kraje 2015

Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2015 (bude vyhlášena až po nominaci staveb – červen 2015)

 

Výsledky hlasování naleznete zde.

 

 

13. Rekonstrukce domu U páva, ul. 8. března 21/23, Liberec

« Zpět na seznam staveb
Rekonstrukce domu U páva, ul. 8. března 21/23, Liberec
Pořadové číslo: 13 Datum kolaudace: 1. 3. 2014
Kategorie: Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka dr. h. c./Kategorie rekonstrukcí staveb, památkových objektů a brownfields
Název stavby: Rekonstrukce domu U páva, ul. 8. března 21/23, Liberec
Přihlašovatel: ASANO, spol. s.r.o.
Dodavatel: ASANO, spol. s.r.o., Liberec
Charakter díla:

Projektant: autor návrhu: Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, Ing. arch. Jana Medlíková/ spolupráce: Ing. arch. akad. arch. Jan Hendrych, Ing. arch. Veronika Veselá

Lokalita: ul. 8. března 21/13, Liberec

Třípodlažní novoklasicistní dům se znamením páva sloužil z části pro bydlení, z části pro komerční účely. Jeho o něco starší dvorní trakt byl jednou z nejstarších libereckých barvíren a přádelen.

Koncepce rekonstrukce objektu vycházela z respektování urbánních souvislostí a hodnot stavby, požadavků investora a uživatelů, technických možností stavby a zájmů památkové péče.  Zatímco hlavní historizující část domu jako důležitá součástí uliční fronty prošla citlivou rekonstrukci s obnovou všech hodnotných prvků, zdevastovaný a poškozený dvorní trakt se zachránit nepodařilo. Náhradou za něj vznikla novostavba, která kopíruje půdorysnou stopu domu, jež zde stával. A protože se jednalo o vedlejší křídlo schované ve dvoře, bylo také tak výrazově pojato, v ateliérovém nehonosném stylu a materiálu, nikoliv v klasicistním duchu ale se současným tvaroslovím.

Odlišnému významu a výrazovému pojetí obou částí domu, honosnější historická část a současný dvorní trakt,  odpovídá i jeho provozní využití. V historickém domě jsou umístěny reprezentativnější místnosti a provozy s trvalým pobytem lidí – kanceláře, v novém dvorním traktu najdeme nepobytové prostory - menší jednací místnosti, zázemí a rezervy.

Vnitřní dvůr byl vyčištěn od nepotřebných a nehodnotných staveb, vydlážděn a byla zde vytvořena potřebná parkovací stání.

Partneři soutěže

Zpracovávám...