Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, Martina Půty, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace dne 23. března 2015  již 11. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2015.

 

Soutěž bude vyhlašována v těchto kategoriích:

 

Stavba roku Libereckého kraje 11. ročník – Cena Doc. Ing. arch. Hubáčka Dr.h.c.

Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2015

Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2015

Osobnost stavebnictví Libereckého kraje 2015

Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2015 (bude vyhlášena až po nominaci staveb – červen 2015)

 

Výsledky hlasování naleznete zde.

 

 

14. Heliport Krajské nemocnice Liberec, a.s.

« Zpět na seznam staveb
Heliport Krajské nemocnice Liberec, a.s.
Pořadové číslo: 14 Datum kolaudace: 6/2014
Kategorie: Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe
Název stavby: Heliport Krajské nemocnice Liberec, a.s.
Přihlašovatel: CL-EVANS s.r.o., Česká Lípa
Dodavatel: CL-EVANS s.r.o., Česká Lípa
Charakter díla:

Projektant: NIKODEM A PARTNER, s.r.o., Praha, statik: ing. Jan Kuchárik

Lokalita: Liberec

Stavba je vyvýšený pracovní heliport vrtulníkové letecké záchranné služby pro vrtulníky 1. třídy výkonnosti pro provoz  za meteorologických podmínek pro lety ve dne i v noci.

Heliport je umístěn na samostatné, ocelové konstrukci podpírané třemi sloupy nad stávajícími vnitroareálovými komunikacemi. Rozmístění nosných sloupů je navrženo s ohledem na silný provoz na komunikacích pod ním.

Vzhledem k zástavbě v okolí heliportu a navrženým směrům přiblížení a vzletu bylo nutné plochu konečného přiblížení a vzletu umístit na úroveň 17m nad terénem.

Spojení heliportu s objekty nemocnice je po visuté rampě vynášené samostatnou ocelovou konstrukcí, vedoucí přímo do pavilonu A zaústěné do pátého, tedy posledního patra. Transport pacientů dále probíhá přes stávající výtahy umístěné v jižní části pavilonu na příslušné oddělení, případně do třetího patra ke spojovací lávce a dále do pavilonu B.

Podle zadání objednatele heliport umožňuje provoz vrtulníků používaných pro Leteckou záchrannou službu v ČR jak v civilním, tak ve vojenském sektoru.  Konstrukce je dle zadání navržena na vrtulník W-3A Sokol, s největší celkovou délkou (D)=18,79 m a maximální hmotností 6.400 kg.
 

Fakta: 

  • Výška: 20 metrů nad zemí
  • Únosnost: 6400 kg
  • Průměr přistávací plochy: 30 metrů
  • Hmotnost: 290 tun
  • Spojení s budovou: ocelovou lávkou (o délce 13 metrů a hmotnosti 31,5 tuny)
  • Počet plošin: 3 (vlastní heliport – ve výšce 20 metrů, technická – ve výšce 17,5 metrů, vyhlídková – ve výšce 5 metrů)
  • Provozní doba: 24 hodin (v noci světelné navádění)
  • Sezónní použitelnost: celoroční (v zimě vyhřívaná přistávací plocha)

Partneři soutěže

Zpracovávám...