Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, Martina Půty, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace dne 24. února 2016  již 12. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2016

 

Soutěž bude vyhlašována v těchto kategoriích:

 

Stavba roku Libereckého kraje 12. ročník – Cena Doc. Ing. arch. Hubáčka, Dr.h.c.

Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2016

Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2016

Osobnost stavebnictví Libereckého kraje 2016

Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2016 (bude vyhlášena až po nominaci staveb 

– červen 2016)

 

Hlasování ukončeno, výsledky zde (__).

 

 

2. Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov

« Zpět na seznam staveb
Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov
Pořadové číslo: 2 Datum kolaudace: 3. 5. 2016
Kategorie: Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka dr. h. c./ Kategorie bytových staveb a staveb občanské vybavenosti
Název stavby: Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov
Přihlašovatel: Městská sportovní Turnov s.r.o.
Dodavatel: Sdružení SYNER + BAK" (hl.stavbyvedoucí - Ondřej Jandejsek, stavbyvedoucí: Eduard Václavík, zást. stavbyvedoucího: Martin Volek)
Charakter díla:

Investor: Městská sportovní Turnov s.r.o., Jana Palacha 804, 511 01 Turnov

Lokalita: Turnov

Projektant: Firma CODE spol. s r.o., Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice (Ing.Viktor Meduna, Ing. Prokop Jícha, Jiří Balda )

Architekt: BfB studio s.r.o., Praha, Ing. arch. Antonín Buchta, Ing. arch. Miloš Mlejnek

Sportovní a rekreační areál se nachází na jihovýchodním okraji města Turnova, s relativně malou docházkovou vzdáleností do historického centra. Na severu je lokalita lemována komunikací na mostním tělese č. 35, na jihu železničním tělesem na náspu Turnov - Jičín , na východě lokalitu lemuje Sobotecká ulice a na východě pak rameno řeky Malá Jizera. Řešené území má lichoběžníkový tvar, terén se mírně svažuje směrem západním k řece, převýšení na celé délce parcely činí cca. 5 metrů. Areál byl postaven v místě bývalého zahradnictví firmy Mašek, odtud i název areálu. Lokalizace areálu v nádherném přírodním prostřední údolní nivy řeky Jizery nás inspirovala k vytvoření areálu organické struktury, jak urbanisticky, architektonicky, tak i dispozičně. Jednotlivé stavební objekty jsou umístěny v návaznosti na základní pohyb návštěvníků volně po celém areálu na organických půdorysech a s organickou architektonickou hmotou. Základní komunikační osu s centrálním parkovištěm ve směru sever-jih navazuje na stávající kruhový objezd nad Penny marketem. Na centrální parkoviště pro osobní automobily a 4 autobusy navazuje ovál pro pěší, cyklisty a in line bruslaře, který propojuje celý areál. Do severovýchodního cípu území je umístěn objekt krytého zimního stadionu se vstupem z centrálního kruhové náměstíčka. Odtud je dále dostupný centrální šatnový objekt šaten letního koupaliště, na který pak navazuje soustava bazénů. Kolem nich je umístěno velké množství opalovacích travnatých ploch s dětským hřištěm a dvěma hřišti pro míčové sporty. Celý areál je doplněn o betonový bazénový skatepark trojúhelníkového půdorysu v jižní části areálu a velké dětské hřiště v severní části. Velice důležitou úlohu by v celkovém výrazu měly tvořit sadové úpravy, tak aby areál působil doopravdy jako zahrada.

Partneři soutěže

Zpracovávám...