Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, Martina Půty, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace dne 24. února 2016  již 12. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2016

 

Soutěž bude vyhlašována v těchto kategoriích:

 

Stavba roku Libereckého kraje 12. ročník – Cena Doc. Ing. arch. Hubáčka, Dr.h.c.

Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2016

Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2016

Osobnost stavebnictví Libereckého kraje 2016

Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2016 (bude vyhlášena až po nominaci staveb 

– červen 2016)

 

Hlasování ukončeno, výsledky zde (__).

 

 

4. Lůžkový hospic v Libereckém kraji

« Zpět na seznam staveb
Lůžkový hospic v Libereckém kraji
Pořadové číslo: 4 Datum kolaudace: 9/2015
Kategorie: Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka dr. h. c./ Kategorie bytových staveb a staveb občanské vybavenosti
Název stavby: Lůžkový hospic v Libereckém kraji
Přihlašovatel: CL-EVANS s.r.o.
Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.
Charakter díla:

Investor: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Lokalita: Liberec

Hlavní inženýr projektu: Libor Klubal, DiS.

Generální projektant: INS spol. s r.o., Projektový a inženýrský atelier, Náchod

Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Tůma

Stavební úpravy areálu bývalého dětského domova v centru Liberce spočívaly v rekonstrukci objektu č. p. 407, realizaci dvou nových bočních přístaveb a přístavby stacionáře. Vstupy do objektu jsou bezbariérové. V objektu č. p. 407 je 1PP využito jako technické podlaží (umístění vzduchotechnické jednotky, vybudování výměníku parovodní přípojky). V  1NP se nachází ambulance, šatny personálu, recepce, přípravna jídel, sociální zázemí, garáž a technické místnosti. 2NP a 3NP disponuji po 14ti pokoji s vlastním sociálním zázemím (zařizovací předměty u pokojů jsou řešeny pro imobilní), dále se zde nachází sesterna s denní místností, čajová kuchyně a jídelna, ve 3NP se nachází kaple. K zadní části objektu je přistavěna budova stacionáře s venkovní terasou. Odtud je možnost přejít, popřípadě vyjet zdvihací plošinou do horní části nově vybudované zahrady. Ve 4NP byla provedena vestavba do stávajícího podkroví zahrnující 5 pokojů s vlastním sociálním zázemím, nové schodiště z 3NP, dílnu tvořivosti, technické místnosti se strojovnami vzduchotechniky. V objektu jsou 2 lůžkové a 2 nákladní výtahy. V objektu jsou nové rozvody vnitřních inženýrských sítí. Boční přístavby jsou se stávajícím objektem propojeny krčkem, u kterého je venkovní únikové schodiště. V objektu SO 120 došlo k přestavbě vnitřní dispozice pro potřeby administrativy hospice a nové rozvody vnitřních inženýrských sítí. V 1NP jsou vybudovány kanceláře, technické místnosti, sociální zázemí, venkovní přístřešek pro auta. Ve 2NP jsou kanceláře a sociální zázemí. Ve 3NP došlo k vestavbě do podkroví zahrnující jednací místnost a sklad. Byl proveden nový krov a střešní krytina. Nová střecha stacionáře je navržena jako plochá se zelení. Dále jsou v areálu vybudovány nové zpevněné plochy.  V areálu jsou provedeny nové areálové kanalizace, přípojky vodovodu, odpojení současné plynovodní přípojky pro objekt SO 110, pro SO 120 byla vybudována nová přípojka plynu.

Partneři soutěže

Zpracovávám...