Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, Martina Půty, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace dne 24. února 2016  již 12. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2016

 

Soutěž bude vyhlašována v těchto kategoriích:

 

Stavba roku Libereckého kraje 12. ročník – Cena Doc. Ing. arch. Hubáčka, Dr.h.c.

Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2016

Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2016

Osobnost stavebnictví Libereckého kraje 2016

Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2016 (bude vyhlášena až po nominaci staveb 

– červen 2016)

 

Hlasování ukončeno, výsledky zde (__).

 

 

5. Rekonstrukce silnice III/29022 Bedřichov - Hrabětice

« Zpět na seznam staveb
Rekonstrukce silnice III/29022 Bedřichov - Hrabětice
Pořadové číslo: 5 Datum kolaudace: 8. 12. 2015
Kategorie: Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka dr. h. c./ Kategorie průmyslových a technologických staveb, dopravních a inženýrských staveb, vodohospodářských a ekologických staveb
Název stavby: Rekonstrukce silnice III/29022 Bedřichov - Hrabětice
Přihlašovatel: EUROVIA CS, a.s.
Dodavatel: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec
Charakter díla:

Investor: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Lokalita: Bedřichov, Hrabětice – Liberecký kraj

Projektant: VALBEK, spol. s r.o.

Silnice III/29022 mezi obcemi Bedřichov a Hrabětice je jednou z páteřních komunikací Jizerských hor. Zajišťuje dopravní obslužnost nejen pro horskou obec Hrabětice, v zimě hojně navštěvovanou lyžaři mířícími na sjezdovku Severák, ale je i spojnicí do Horního Maxova, Josefova Dolu a celé přilehlé rekreační oblasti. V létě je také často využívána cyklisty, kteří se s menším převýšením chtějí dostat k přehradě Josefův Důl.

Předmětem stavby byla jednak rekonstrukce stávající asfaltové vozovky spočívající 

v zesílení její konstrukce, jednak v místech velkých sklonů násypu zemního tělesa jeho lokální zpevnění zemním svahem z vyztužené zeminy. V km 4,830-4,970 byla provedena sanace svahu v tloušťce až 4,67 m z vrstvené zeminy vyztužené georohoží s opevněním líce ve sklonu 60°. Součástí stavby bylo také vyčištění stávajících krajnic od nánosů a celková rekonstrukce odvodňovacího systému komunikace, což mimo jiné představovalo vybudování 22 ks nových trubních propustků a rekonstrukci dvou stávajících kamenných propustů.

Realizací projektu vznikl úsek komunikace v délce 3,024 km splňující jak bezpečnostní tak kapacitní nároky kladené na něj zvýšenou mírou osobní dopravy. Zároveň byla provedena opatření k zajištění stability zemního tělesa komunikace.

Partneři soutěže

Zpracovávám...