Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, Martina Půty, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace dne 24. února 2016  již 12. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2016

 

Soutěž bude vyhlašována v těchto kategoriích:

 

Stavba roku Libereckého kraje 12. ročník – Cena Doc. Ing. arch. Hubáčka, Dr.h.c.

Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2016

Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2016

Osobnost stavebnictví Libereckého kraje 2016

Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2016 (bude vyhlášena až po nominaci staveb 

– červen 2016)

 

Hlasování ukončeno, výsledky zde (__).

 

 

8. Snížení energetické náročnosti budovy MŠ a ZŠ Loučná Hrádek nad Nisou

« Zpět na seznam staveb
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ a ZŠ Loučná Hrádek nad Nisou
Pořadové číslo: 8 Datum kolaudace: 26. 2. 2016
Kategorie: Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka dr. h. c./ Kategorie rekonstrukcí staveb, památkových objektů a brownfield
Název stavby: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ a ZŠ Loučná Hrádek nad Nisou
Přihlašovatel: Město Hrádek nad Nisou
Dodavatel: Miroslav Hochman, Hrádek nad Nisou
Charakter díla:

Investor: Město Hrádek nad Nisou

Lokalita: Hrádek nad Nisou - Loučná

Projektant: Design 4 - projekty staveb, s. r. o., Liberec

Realizaci snížení energetické náročnosti předcházelo podrobné zakreslení původní fasády z 19. století a následné kompletní odstranění historického provedení fasády, která byla v havarijním stavu. V rámci realizace proběhla výměna okenních a dveřních výplní, zateplení sklepních a půdních prostor.

Budova Základní školy praktické, základní školy speciální a mateřské školy Loučná je situována v okolní zástavbě rodinných domů a umístěna na rovinatém pozemku s přilehlou rovněž v tomto období rekonstruovanou zahradou určenou pro mateřskou školku. Objekt se skládá z hlavního objektu, ke kterému je připojena přízemní přístavba šaten. Hlavní objekt je podsklepený třípodlažní s prostorným podkrovím. Objekt přístavby šaten je zastřešen plochou střechou. Hlavní objekt je zastřešen valbovou střechou s krytinou z keramických tašek.

Původní fasáda této historické budovy byla tvořena zpravidla složitými, vrstevnatými strukturami, kde každý zásah ovlivňuje vzhled a vypovídající hodnotu celé stavby i různě rozsáhlého kontextu okolní zástavby. Kompletní zateplení zděné obvodové konstrukce s přepsáním historizujících prvků původní fasády bylo provedeno za použití nejnovější technologie a v souladu se systémem ETICS.

Objekt Základní školy praktické, základní školy speciální a mateřské školy Loučná v Hrádku nad Nisou je zdárným příkladem, na kterém je možno spatřit názorný příklad aplikace moderních stavebních hmot bez výsledně radikálně drasticky nezměněné fasády se zakomponováním požadavků investora Města Hrádek nad Nisou na šetrnost k dochované hmotné substanci a autenticitu díla.

 

Partneři soutěže

Zpracovávám...