Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, Martina Půty, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace dne 15. února 2017  již 13. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2017


Soutěž bude vyhlašována v těchto kategoriích:


Stavba roku Libereckého kraje 13. ročník – Cena doc. Ing. arch. Hubáčka, dr. h. c.
Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2017
Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2017
Osobnost stavebnictví Libereckého kraje 2017
Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2017 (bude vyhlášena až po nominaci staveb – červen 2017)

 

Přihlášky a podmínky soutěže:

 

Hlasování ukončeno, výsledky zde.

 

 

 

2. Lesní cesta Bedřichovská

« Zpět na seznam staveb
Lesní cesta Bedřichovská
Pořadové číslo: 2 Datum kolaudace: 27. 12. 2016
Kategorie: Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka dr. h. c./ Kategorie průmyslových a technologických staveb, dopravních a inženýrských staveb, vodohospodářských a ekologických staveb
Název stavby: Lesní cesta Bedřichovská
Přihlašovatel: Lesy České republiky, s. p., Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec
Dodavatel: EUROVIA CS, a.s., Ing. Miroslav Slatinka, ředitel / stavbyvedoucí: Ing. Ladislav Lorenc
Charakter díla:

Investor: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou

Projektant: Projektová kancelář VANER s.r.o., Liberec, zodp. projektant: Martin Cimburek, Technická kontrola: Ing. Luboš Vaner

Náklady:18 238 231,72 Kč

Stavba se nachází v Jizerských horách na katastrálním území Bedřichov u Jablonce nad Nisou v extravilánu mimo zastavěné území mezi obcí Bedřichov a Šámalovou chatou na Nové louce. Jedná se o zpevněnou účelovou komunikaci s povrchem z asfaltového betonu, která vede zalesněným územím. Pro mnohačetné poruchy krytu vozovky lesní silnice z Bedřichova k Šámalově chatě Lesy ČR provedly generální opravu silnice. Stavba řešila technické zhodnocení stávající lesní cesty 1L – 4,5/30 v celkové délce 2,342 m, včetně rekonstrukce mostu přes Červený potok a odvodňovacího systému. S ohledem na charakter stavby byly stávající parametry komunikace zachovány a respektovány v maximální míře.

Diagnostický průzkum potvrdil v rozsáhlých úsecích neúnosné podloží rašelinového souvrství. Pro rekonstrukci silnice byla zvolena citlivá metoda tzv. „recyklace za studena“. Jedná se o nepříliš používanou inovativní úpravu, spočívající v kompletním přemletí celé konstrukce stávající vozovky, tj. podkladních i krycích vrstev a jejich okamžité uložení zpět. Takto se vytvořilo dobře zhutněné podloží pro pokládku živičného krytu.

Dalším netradičním prvkem rekonstrukce je vybavení silnice záchytným zařízením ve formě ocelo-dřevěných svodidel a dřevěných zábradlí nad čely propustku, stejně jako oprava rozšíření stávajícího kamenného klenbového mostu. Opět se jedná o netradiční řešení koncipované v souladu se začleněním do přírodního rámce CHKO Jizerské hory. Jediná veřejná přístupová komunikace do centra CHKO z jihozápadní strany hor tak emocionálně vytváří zapamatovatelný obraz pro všechny návštěvníky a uživatele této krásné cesty.

Partneři soutěže

Zpracovávám...