Stavba roku Libereckého kraje

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, Martina Půty, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace dne 15. února 2017  již 13. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2017


Soutěž bude vyhlašována v těchto kategoriích:


Stavba roku Libereckého kraje 13. ročník – Cena doc. Ing. arch. Hubáčka, dr. h. c.
Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2017
Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2017
Osobnost stavebnictví Libereckého kraje 2017
Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2017 (bude vyhlášena až po nominaci staveb – červen 2017)

 

Přihlášky a podmínky soutěže:

 

Hlasování ukončeno, výsledky zde.

 

 

 

3. Retenční nádrž U kapličky

« Zpět na seznam staveb
Retenční nádrž U kapličky
Pořadové číslo: 3 Datum kolaudace: 10. 4. 2017
Kategorie: Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2017
Název stavby: Retenční nádrž U kapličky
Přihlašovatel: Lesy České republiky, s. p., Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec
Dodavatel: Vladimír Kochman, Dubí
Charakter díla:

Investor: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 

Lokalita: pozemky p. č. 1728/1, 1725 a 2764 v k. ú. Bulovka, obec Bulovka, kraj Liberecký

Projektant: Ing. Pavel Schneider, Liberec, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Náklady: 3 968 832,29 Kč realizace; 141 300 Kč projektová dokumentace

Retenční nádrž U kapličky se nachází ve Frýdlantském výběžku východně od Bulovského kopce na Bulovském potoce. Jedná se o průtočnou retenční nádrž se sdruženým funkčním objektem (spodní výpust s bezpečnostním přelivem) o velikosti 1,02 ha. Hráz retenční nádrže je tvořena upraveným zemním tělesem stávající lesní cesty, která i po dokončení stavby retenční drže bude sloužit k dopravě. Stavba retenční nádrže je situována v lokalitě těžko dostupného a udržovatelného lesního porostu (podmáčené a meliorované pozemky s méně hodnotnými lesními porosty). Nově vybudovaná nádrž plní významné funkce. Především je to funkce akumulační, zadržení vody v krajině a zlepšení stability vodního režimu v korytě Bulovského potoka. Dále je využívána jako protipovodňová ochrana a požární nádrž. Významná je také krajinotvorná funkce a zvýšení biodiverzity prostředí. 

 

 

Partneři soutěže

Zpracovávám...