Informace o projektu Stavba roku Libereckého kraje


Stavba roku Libereckého kraje je dnes již tradiční soutěží, jejímž záměrem je seznámení veřejnosti se současnými výsledky stavebních činností a architektonické tvorby v kraji. V letošním roce se budou vyhlašovat celkem 3 soutěže: hlavní soutěž Stavba roku Libereckého kraje 8. ročník – Cena Doc. Ing. arch. Hubáčka Dr.h.c., a doplňující soutěže Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2012 a Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2012.

V minulých ročnících se velmi osvědčila soutěž Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR, určená pro nastupující generaci stavařů a architektů z Libereckého kraje. Cílem kategorie JUNIOR je podchytit zájem a přínos mladé generace, která se může realizovat v této soutěži a ukázat, co umí. Cena Ing. Dr. Ješe 2012 se i letos tradičně soustředí na inovační činnosti a nestandardní přístupy k řešení ve stavebnictví v Libereckém kraji. Soutěž Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2012 opět nabídne široké veřejnosti možnost vybrat z letošních přihlášených staveb a děl tu jim nejsympatičtější díky elektronickému hlasování.

Stavby a projekty, které se přihlásily do soutěže, pečlivě ohodnotí jedenáctičlenná porota složená z odborníků z řad Libereckého kraje a partnerských organizací, které na soutěži spolupracují.

 

Partneři soutěže

Zpracovávám...