Stavba roku Libereckého kraje

STAVBA ROKU 2004 LIBERECKÉHO KRAJE

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, vyhlasil Liberecký kraj a partnerské organizace veřejnou
soutěž STAVBA ROKU 2004 LIBERECKÉHO KRAJE.

Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka, Dr,h.c.

1. Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka, Dr,h.c. - Rekonstrukce objektu F1 a novostavba menzy Technické univerzity v Liberci

Pořadové číslo: 1
Kategorie: Rekonstrukce
Název stavby: Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka, Dr,h.c. - Rekonstrukce objektu F1 a novostavba menzy Technické univerzity v Liberci
Přihlašovatel: Regionální stavební s.r.o., Sokolská 1365, 46001, Liberec 1
Dodavatel: Regionální stavební s.r.o., Sokolská 1365, 46001, Liberec 1
Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe

2. Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe - Turistická lávka "Rádlo". Překlenutí silnice I/65 - kombinovaná dřevolanová cyklistická lávka

Pořadové číslo: 2
Kategorie: Turistická lávka
Název stavby: Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe - Turistická lávka "Rádlo". Překlenutí silnice I/65 - kombinovaná dřevolanová cyklistická lávka
Přihlašovatel: Projektová kancelář VANER, s.r.o., V Horkách101/1, Liberec 9
Dodavatel: Stavby silnic a železnic, a. s.
Cena hejtmana RNDr. Pavla Pavlíka - Terminál Sever 2, Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně, severní prostor. Výjimečná kombinace ocelových a betonových konstrukcí

3. Cena hejtmana RNDr. Pavla Pavlíka - Terminál Sever 2, Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně, severní prostor. Výjimečná kombinace ocelových a betonových konstrukcí

Pořadové číslo: 3
Kategorie:
Název stavby: Cena hejtmana RNDr. Pavla Pavlíka - Terminál Sever 2, Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně, severní prostor. Výjimečná kombinace ocelových a betonových konstrukcí
Přihlašovatel: Ing. Jan Kucharík, zodpovědný projektant statické části konstrukce, hlavní ředitel ocelové konstrukce firma: REPOS.Lbc, s.r.o., 8. března 12/20, 46001, Liberec 5; Ing. Vladislav Bureš, hlavní ředitel a koordinátor betonové konstrukce, firma: STATIVA, proj
Dodavatel: sdružení SKANSKA a Strabag

Partneři soutěže

Zpracovávám...