Stavba roku Libereckého kraje - 11. ročník

Výsledky

 

Hlavní soutěž - Cena Doc. Ing. arch. Karla Hubáčka Dr. h. c

 

1. Vila u lomu, Liberec – Vesec, ASANO spol. s. r. o.

Nad Tratí 344, 463 12 Liberec 25, IČO: 25017381

 

Investor: soukromá osoba
Projektant:
Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, Ing. arch. Jana Medlíková
Realizační firma:
ASANO, spol. s. r. o.
Celkové náklady:
6 250 000 Kč

Vila u lomu Vila u lomu - interiér

 

„Vila u lomu“ je z části jednopodlažní a z části dvoupodlažní objekt s pultovými střechami, stavebně propojený proskleným krčkem s předsazenou garáží, určený pro bydlení dvou osob.

 

Vila umístěná v těžišti trojúhelníkového pozemku nad bývalým lomem půlí pozemek na dvě zahrady se zcela odlišnými atmosférami, otevřený předprostor orientovaný do ulice a intimní cíp za domem plný slunce a vzrostlých stromů. Myšlenku dvou zahrad podporuje kamenná stěna, na níž je hlavní objekt postaven a která z domu a z garáže vybíhá do zahrady. Dvojímu prostředí se přizpůsobuje i zbytek domu. Zatímco do ulice se dům tváří jako důstojná dvoupodlažní vila měřítkově srovnatelná s okolními domy, do útulné zahrady se otevírá domek přiměřený přírodnímu prostředí, nízký se šikmou střechou. Materiálové řešení je velmi střídmé. Garáž i hlavní část domu jsou obloženy sibiřským modřínem v kombinaci vertikálního a horizontálního členění prken. Dělící stěna je ze štípané žuly, střešní krytina z falcovaného plechu.

 

Objekt je postaven z klasických stavebních materiálů, s důrazem na jejich kvalitu, jakožto kvalitu provádění od konstrukce po detaily interiéru. Dům má nízkou energetickou náročnost, využívá alternativních zdrojů energie a jsou v něm použity inteligentní systémy.

 

 

2. Náměstí T. G. Masaryka – město Frýdlant

nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant 464 13, IČO: 00262781

 

Investor: Evropská unie - z Evropského fondu pro regionální rozvoj - dotace z Evropské unie a ze Státního rozpočtu 32,7 mil. Kč, Město Frýdlant – z rozpočtu Města Frýdlant 4,6 mil. Kč
Projektant: Ing. arch. Vladimír Balda, Ing. J. Janďourek, Ing. arch. J. Patrný
Realizační firma: EUROVIA CS, a.s. (bývalé Stavby silnic a železnic, a. s.), odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 LIBEREC 11; SILKOM, spol. s r.o., Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant

Náměstí T. G. Masaryka Frýdlant

 


Předmětem projektu byla regenerace centrálního prostoru města  - náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu, za účelem obnovy jeho funkčního využití. Realizací projektu se zpřehlednil celý prostor náměstí, byly vymezeny zóny prostřednictvím použití různých druhů dlažeb, a byl instalován nový městský mobiliář. Stávající kašna byla nahrazena novou a doplněna o sochu Albrechta z Valdštejna. Kašna je ozvláštněna relaxačním prvkem – vodní hrou zabudovanou přímo do dlažby náměstí. Na ploše náměstí jsou pro zvýšení atraktivity náměstí a bezpečnosti osob nově umístěny dva systémy svítidel. Vzhled náměstí doplňuje zeleň a celé je nově pojato jako pěší zóna, bez běžného přístupu vozidel.

 

 

3. Sloučené zařízení MŠ a jeslí při nemocnici v Jablonci nad Nisou

Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec n. Nisou, IČO: 46710141

 

Investor: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant: Atelier 4, s. r. o.

Realizační firma: ASTRA Mont s. r. o.

Celkové náklady: 18 471 000 Kč vč. DPH

Sloučené zařízení MŠ a jeslí při nemocnici v Jablonci nad NisouUrbanistické řešení vychází z prostorových možností území a z požadavků kladených na předškolská zařízení týkajících se orientace ke světovým stranám, maximální podlažnosti a podmínek pro venkovní pobytové plochy.

 

Dvoupodlažní kompaktní objekt s plochou střechou je umístěný v severní části staveniště tak, že přízemním přístavkem s hospodářským vstupem v podstatě přiléhá k vnitroareálové části Nemocniční ulice. Hlavní vstup jak do areálu sdruženého zařízení, tak do vlastního objektu, je ze severní strany ze smíšené pochozí a pojízdné plochy, rozšiřující nemocniční vnitroareálovou komunikaci, a z propojovacího chodníku, který na ni navazuje. Oplocená zahrada zařízení je brankou propojena s lesoparkem v jižní části nemocničního areálu. Pro technickou údržbu jsou v jihozápadním rohu oplocení vrata propojená zatravněnou zpevněnou plochou s nemocniční vnitroareálovou komunikací.

 

Na zahradě zařízení, na jižní straně objektu, v místě demolice č.p. 1183, jsou venkovní hřiště charakteru zpevněných a travnatých ploch s pískovišti a zahradním mobiliářem. Zahrada je od vnitroareálové komunikace je oddělena dřevěnou ohradní stěnou. Architektonické řešení je charakterizováno jednoduchým omítaným kubusem dvoupodlažního objektu, jehož fasáda je prolomena nepravidelně rytmizovanými okenními otvory.

 

 

Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2012

1. Soubor zdvihacích lávek Chrastava, VANER s. r. o.

V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, IČO: 25458990

 

Investor: Město Chrastava

Zhotovitel: BALTOM s.r.o.

Projektant: Projektová kancelář VANER s.r.o.

Investiční náklad: cca 1.7 mil. Kč / 1 lávku (cca 35m2 lávky, 48000,-Kč/m2)

Soubor zdvihacích lávek Chrastava Soubor zdvihacích lávek Chrastava

 

Při povodni v roce 2010 byly strženy 1000letou vodou všechny lávky a poškozena většina mostů v Chrastavě. Návrh nových lávek respektuje vedením nivelety stávající komunikační systém Chrastavy a současně řeší možné opakování katastrofálních průtoků Jeřice, které byly až 2.0 m nad okolními chodníky. Rychlé uvolnění průtočného profilu je umožněno realizací originálního systému zdvíhání lávek pomocí hřebenového mechanismu, šplhacího systému, obsluhovaného z mostovky lávky. Zdvíhání, včetně každoroční revize funkčnosti systému, zajišťuje hasičský sbor města Chrastavy. Vizuálně jsou lávky navrženy tak, aby odpovídaly intravilánové expozici prostředí a tomu odpovídající frekvenci užívání pěšími. Použitý materiál z dřevěných lepených vazníků tato kritéria splňuje a současně svou váhou umožňuje popsanou manipulaci ručního zdvihu. Všechny takto realizované lávky jsou důstojnou technickou i estetickou dominantou městských říčních přechodů.

 

 

Cena Junior 2012

1. Jan Šebek, ČVUT Praha - Revitalizace bývalého pivovaru na wellness centrum v lokalitě Hrubá Skála

Revitalizace bývalého pivovaru na wellness centrum


Cílem návrhu byla revitalizace nevyužívaného objektu pivovaru v obci Hrubá Skála i areálu, ve kterém se nachází. Jako nová funkční náplň objektu bylo zvoleno wellness centrum, které v oblasti Českého ráje – a zvláště v tomto místě, má velký potenciál. Hlavní vizí bylo zachování torza stávajících zděných konstrukcí – především sladovnické věže. Další hmoty byly navrženy tak, aby kopírovaly stávající půdorysnou stopu obvodových zdí. Do objektu byly umístěny prostory lázní – bazén, sauny, vířivky, parní komory, místnosti pro masáže, solárium, solná jeskyně, hotelové pokoje, restaurace s lobby barem a kavárnou; podkroví je vyhrazeno posilovně a cvičebním prostorům.

 

 

Cena Sympatie 2012

1. Multifunkční centrum Sever, město Cvikov

nám. Osvobození 63, Cvikov 471 54, IČO: 00 260 410 

 

Investor: Město Cvikov

Projektant: Projekty – stavby Ing. Josef Dostál, Cvikov

Realizační firma: Sdružení „CVIKOV SEVER – EG“ (CL-EVANS s.r.o. Česká Lípa, GEDOS s.r.o. Česká Lípa)

Celkové náklady stavby: 62 mil. Kč s DPH

Multikulturní centrum Sever, Cvikov Multikulturní centrum Sever, Cvikov

 

Město Cvikov získalo bývalý hotel Sever ve Cvikově z likvidace soukromé firmy. Budova byla v havarijním stavu téměř před demolicí. Rekonstrukcí, která zachovala původní ráz secesní budovy včetně bohatě zdobené fasády / erby, maskarony, věnce a římsy /. Interiéry budovy jsou zrekonstruovány tak, aby vyhověly současným podmínkám provozu této veřejné budovy. Bývalý hotel Sever v současné době využívá město Cvikov, jako galerii, informační centrum, taneční sál a prostory pro místní spolky. Tato budova je v současné době dominantou Cvikova. Historie této budovy sahá do roku 1890.

Partneři soutěže

Zpracovávám...