Stavba roku Libereckého kraje - 11. ročník

Prof. Ing. arch. Miroslav Masák, dr. h. c.

Miroslav Masák se narodil v roce 1932 v Úvalech u Prahy. Fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze studoval v letech 1952-58 a absolvoval u profesora Josefa Kittnera projektem plaveckého stadionu do Prahy-Podolí. Poté pracoval v Libereckém projektovém ústavu a podílel se na založení samostatného projektového ateliéru, který vznikl jako Sdružení inženýrů a architektů v Liberci (SIAL) v roce 1968. S podporou ateliéru Miroslav Masák založil a několik let vedl ŠKOLKU – samostatný koncepční ateliér mladých absolventů škol architektury. Po politických prověrkách byl zbaven odborné funkce, možnosti dál samostatně vést ŠKOLKU i publikovat. S mladými architekty však zůstal nadále ve styku a to nejen ve ŠKOLCE, ale i neformálních skupinách v Liberci, Brně, Praze, Ústí nad Labem a Karlových Varech.

 

Od ledna 1990 byl Miroslav Masák jmenován odborným poradcem prezidenta republiky a zároveň byl pověřen koncipování dalšího rozvoje Pražského hradu. Činnost v těchto funkcích ukončil v roce 1993 s ustavením Rady Pražského hradu, jejímž se stal místopředsedou. V roce 1993 byl autorizován, osvědčení o autorizaci mu bylo předáno Českou komorou architektů. Od roku 1994 působí jako externí pedagog Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Většinou je pověřován vedením práce na bakalářských a diplomních projektech. Od roku 1995 pracuje v pracovní skupině České komory architektů, v níž byl v roce 1997 zvolen do představenstva a pověřen vedením úseku vzdělání architektů. V roce 1999 byl VUT jmenován profesorem pro obor architektura. 23. února 2007 mu byla v liberecké kavárně Ateliér předána Pocta ČKA 2006.

 

Další stavby

Obytný okrsek v Teplicích, 1964-72

Výstavní pavilon Libereckých výstavních trhů, 1965

Zimní středisko Ještěd (spol. J. Špikla) - projekt, 1967

Relaxační lázně v Teplicích (cena Comittee of COG, Mexico) - projekt

Muzeum skla v Kamenickém Šenově (spol. O. Binar), 1967

Kaple pro Storsand v Norsku - projekt, 1969

Obchodní dům Máj v Praze (spol. J. Eisler, M. Rajniš), 1975

Národní galerie v Praze (spol. SIAL), 1979-95

Divadlo Na provázku v Brně (spol. V. Králíček) - projekt, 1982

Rekonstrukce paláce Kinských v Praze (spol. J. Patrný) - projekt

Regenerace Arsenalu v Benátkách (spol. E. Přikryl, J. Suchomel) - projekt

Kanceláře prezidenta na Pražském hradě, 1990

Návrh soklu a instalace Šturskovy soch TGM v Rothmayerově síni, 1992

Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě, 1992

Koncept vilové čtvrti Sluneční lázně v Liberci - projekt, 1994

Projekty a instalace výstav českého skla v Míčově, v American Craft Museum v New Yorku, v Domě umění v Brně a v Severočeském muzeum v Liberci (1995-97)

Památník arménského holocaustu pro Detroit - projekt, 1997

 

Zdroj:

Miroslav Masák. Archiweb [online]. 2014, č. 1 [cit. 2014-03-31]. Dostupné z: http://www.archiweb.cz/architects.php?action=show&type=arch&id=870

 

 

Zpět na výsledky

 

Partneři soutěže

Zpracovávám...